Mina sidor Boka tid boka-nu-pil

Tandhälsan fortsätter att bli bättre

Tandhälsan fortsätter att bli bättre hos befolkningen. Samtidigt syns skillnader beroende på utbildningsnivå och var i landet man bor. Det visar nya siffror från Socialstyrelsen.

Socialstyrelsens nya statistik om tandhälsa visar bland annat att äldre har kvar sina tänder upp i högre ålder.

– Antalet kvarvarande egna tänder hos äldre har ökat. Personer i åldern 60-90 år hade 2016 i snitt drygt en tand mer jämfört med dem som var i den ålderskategorin 2009, säger statistiker Frida Lundgren.

Antalet oskadade tänder, tänder utan fyllningar, ökar hos personer 20-65 år. Bland dem har antalet intakta tänder i genomsnitt ökat med 2,5 tänder.

Skillnader sett till utbildningsnivå

Det fortsätter dock att vara skillnader när det gäller tandhälsa sett till utbildningsnivå. Bland personer 35-74 år som de senaste tre åren enbart har gjort akuta besök hos tandvården, är exempelvis andelen med endast förgymnasial utbildning högre, 11 procent, än bland dem med eftergymnasial utbildning, 5 procent. De med endast grundskoleutbildning gör också färre besök totalt hos tandläkaren under en treårsperiod.

Det är även dubbelt så vanligt med tandutdragningar bland personer med endast förgymnasial utbildning, än bland dem med eftergymnasial utbildning.

Regionala skillnader

Det finns även regionala skillnader när det gäller tandhälsa. Till exempel utmärker sig Hallands län där andelen som gjort en basundersökning de senaste tre åren är högst, 75 procent. Där är också andelen av dem som gjort tandvårdsbesök och fått en fyllning lägst.

Norrbottens län sticker å sin sida ut på så sätt att man har en högre andel tandvårdsbesökare som gör fyllningar och får tänder utdragna. Där är det också en betydligt lägre andel som under en treårsperiod besökt tandvården för basundersökning, 57 procent. Man har också en högre andel som enbart gör akutbesök, cirka 13 procent.

Fler kvinnor än män går till tandläkaren

• 2016 var det 72 procent av den vuxna befolkningen över 20 år som hade besökt tandläkaren någon gång de senaste två åren.

• Statistiken visar att fler kvinnor än män besöker tandvården. Under tvåårsperioden 2015-2016 var det 75 procent av kvinnorna och 68 procent av männen som någon gång hade gått till tandläkaren.

• Personer i åldern 70-79 år är de som besöker tandvården i störst utsträckning, medan tandvården i lägst utsträckning besöks av personer 20-29 år.

Källa: Socialstyrelsen


Läs mer inom Nyheter

Smile Tandvård