Mina sidor Boka tid boka-nu-pil

Hållbarhet

Tillsammans kan vi göra skillnad

Hållbarhetsfrågorna har aldrig varit mer relevanta än nu, då klimatförändringar, ändrade konsumtionsmönster och nya regelverk kräver hållbarhet. För att ta itu med de stora utmaningarna som samhället står inför behöver även tandvården ta ett större ansvar och agera mer långsiktigt.

Under 2023 har vi skapat en tydlig organisation gällande hållbarhet. Inom vissa områden har vi redan systematiska och strukturerade processer och inom andra områden finns det förbättringsmöjligheter.

Vi är starkt engagerade i att ta ansvar för en hållbar utveckling och bidra till att skapa en mer hälsosam, inkluderande och motståndskraftig värld och stöttar FN:s 17 mål för hållbar utveckling och arbetar för att skapa en värld som är mer välmående, inkluderande och hållbar. Vi är fast beslutna att bidra positivt och har identifierat 11 av dessa mål där vi kan göra verklig skillnad.

Vi har sorterat in målen i fyra underkategorier: Healthy Smiles, Healthy People, Healthy Planet och Healthy Business.

Healthy Smiles

Att skapa friska leenden i hela Sverige kräver en långsiktig och hållbar strategi. Vi vill erbjuda en förebyggande tandvård som fokuserar på att
vara tillgänglig, patientsäker och miljömässigt
hållbar. Att sträva efter att alla våra patienter
är friska i munnen är grundbulten i allt vi gör.

Healthy Planet

Vi på Smile har bestämt oss, vi vill ta vårt ansvar för att skapa ett mer hållbart samhälle och vi vill stötta våra patienter och leverantörer på vägen mot en koldioxidfri framtid. Tillsammans vill vi agera nu och framåt för att bidra och skapa en mer ansvarstagande tandvård.

Healthy People

Vi kartlägger och förbättra våra insatser för våra egna medarbetare, anställda hos samarbetspartners och leverantörer, i samhället och för våra patienter. Vi vill att alla ska ha en arbetssituation som är långsiktigt hållbar med möjlighet till både utveckling, arbetsglädje och välmående.

Healthy Business

Med hjälp av en hållbar affärsmodell arbetar vi aktivt med lösningar som skapar en långsiktig ekonomisk tillväxt. Vi har ett starkt engagemang för etiskt och ansvarsfullt beteende både i vår verksamhet och i hela värdekedjan. Vi arbetar för att vår verksamhet ska präglas av hög affärsmoral, god affärssed, ansvarskännande och opartiskhet.

Smile Report – vår kvalitets- och hållbarhetsrapport

År 2019 presenterade vi vår första kvalitetsrapport. Vi har valt att öppet dela med sig av våra metoder för kvalitetsledning och vårt arbete med kvalitetsutveckling samt hållbarhet. Vi tror på öppenhet och att dela våra erfarenheter, både inom och utanför Smile.

Genom att läsa Smile Report får du inte bara insikt i vår strävan efter kvalitet och säkerhet, utan också en möjlighet att lära dig mer om tandhälsa och hur den påverkar vårt samhälle. Vi är dedikerade till att dela med oss av våra kunskaper och erfarenheter för att främja en hållbar tandvård för alla.

Alla våra årliga rapporter finns att hitta på denna sida. Du kan ladda ner rapporterna här.

Du kan ladda ner rapporterna här.

The Scandinavian Way – vår skandinaviska kvalitetsrapport

Smile Tandvård