Mina sidor Boka tid boka-nu-pil

Färre 19-åringar har karies

Socialstyrelsen tar fram statistik över kariesförekomsten hos barn och unga i Sverige varje år. Resultaten för 2016 visar att andelen kariesfria 6-åringar var 75 procent. Siffran har inte förändrats sedan 2015, men det är en försämring med 3 procentenheter sedan år 2010. Andelen kariesfria 19-åringar var 39 procent vilket är en förbättring från 31 procent år 2010.


Läs mer inom Nyheter

Smile Tandvård