Mina sidor Boka tid boka-nu-pil

Priser och betalning

Vad är det jag betalar för när jag besöker Smile Tandvård?

Väljer du att boka in ditt tandvårdsbesök hos oss på Smile Tandvård, kommer vi att erbjuda dig den bästa tandvården till rätt pris där kvalitet, rätt behandling och patientsäkerhet alltid står i fokus.

Smile Tandvård står för trygghet, kvalitet, tillgänglighet och kontinuitet – men erbjuder inte Sveriges billigaste tandvård.

Vi arbetar ständigt mot att rekrytera branschens bästa medarbetare, vi använder material av hög kvalitet, vi bygger trevliga, ändamålsenliga lokaler, vi erbjuder våra patienter vård snabbt om något blir akut och arbetar alltid förebyggande, med regelbundna uppföljningar.

Våra tandläkare, tandhygienister och tandsköterskor har en lång erfarenhet och på flera kliniker finns tillgång till specialistvård om behovet uppstår. Därför kan vi alltid se till att du blir omhändertagen på allra bästa sätt.

Vad kommer min behandling att kosta?

Innan vi påbörjar en behandling kommer du att kunna få en presentation över vad din behandling kommer att kosta dig.

I det kostnadsförslag du får kommer vi att ta med ditt aktuella ATB (Allmänna Tandvårds Bidraget) samt högkostnadsskyddet. Högkostnadsskyddet börjar gälla när du som patient under en tolvmånadersperiod fått åtgärder utförda vars sammanlagda referenspris överstiger 3 000 kronor. Försäkringskassan baserar sin ersättning på det referenspris som årligen fastställs av TLV. TLV beslutar vilken tandvård, vilka läkemedel och förbrukningsartiklar som ingår i högkostnadsskyddet i Sverige.

En behandling kan bestå av flera olika åtgärder och dessa kommer även att finnas presenterade på ditt kvitto som du får vid din betalning.

Svensk tandvård är uppbyggd på ett system där åtgärder definierats av TLV (Tandvårds- och Läkemedelsförmånsverket) . Totalt finns det cirka 190 åtgärder. I listan nedan har vi sammanställt de vanligaste åtgärderna.

Genom att välja den klinik som du kommer att besöka i listan nedan får du fram vad frånpriset kan resultera i med Försäkringskassans ersättning inräknad.

Observera att frånpriserna visas per åtgärdskod, men din totala behandling kan ofta bestå av en kombination av olika åtgärdskoder.

Hur betalar man hos Smile tandvård?

Hos oss kan du betala med Swish, betalkort eller fakturabetalning via Payzmart. Du får alltid en skriftlig kostnadsberäkning vid undersökningstillfället om ytterligare behandling är nödvändig. Fråga oss om det i receptionen.

Delbetalning -betala som du vill, i din takt

Vi erbjuder en förmånlig betalningslösning för dig som önskar betala din tandvård i efterhand. Du slipper betala tandläkarbesöket direkt och får istället en faktura efter besöket. Observera att PayZmart är en betaltjänst som kräver kreditgodkännande. Fakturan skickas till dig med e-post, sms, brev eller en kombination beroende på vad du och din Smileklinik kommer överens om. Välj då om du vill betala hela beloppet inom 14 dagar, förlänga betaltiden 10 dagar utan kostnad, eller om du vill betala en fast månadskostnad mot avgift till behandlingen är betald. Du väljer vilket alternativ som passar dig bäst.

Dina fördelar:

• Fakturan kommer direkt efter besöket
• Betala allt eller lite i taget mot avgift
• Större valfrihet
• Ingen ansökan krävs

Hur fungerar det allmänna tandvårdsbidraget?

Den 1 juli varje år får du ett nytt allmänt tandvårdsbidrag. Du behöver inte ansöka utan säger till på Smilekliniken att du vill använda ditt tandvårdsbidrag för att betala en del av kostnaden. Hur stort bidraget är beror på hur gammal du är.

• Från det år du fyller 24 år till det år du fyller 29 år är bidraget 600 kronor per år.
• Från det år du fyller 30 till det år du fyller 64 är bidraget 300 kronor per år.
• Från det år du fyller 65 är bidraget 600 kronor per år.

Hur ofta får jag det allmänna tandvårdsbidraget?

Du får ett nytt tandvårdsbidrag den första juli varje år på 300 eller 600 kronor beroende på hur gammal du är. Det går att spara bidraget från ett år till ett annat och använda två bidrag under ett år, samtidigt eller vid två olika tillfällen men du kan aldrig ha mer än två bidrag samtidigt. Har man två bidrag den 1 juli ett år försvinner ett av dem och ersätts med ett nytt.

Exempel 1 
Erik är 27 år. I augusti år 2017 är det drygt två år sedan Erik senast gjorde ett tandläkarbesök. Eftersom Erik inte har varit hos tandläkaren på över två år har han tillgång till två tandvårdsbidrag. Bidragens sammanlagda belopp är 1200 kronor (600+600). Undersökningskostnaden blir då 0 kronor.

Exempel 2
Lisa är 45 år och går till tandläkaren regelbundet en gång om året. Det Allmänna tandvårdsbidraget är 300 kronor om året i Lisas fall. Undersökningskostnaden blir då  645 kronor.


Frågor och svar om tandvårdskostnader

1. Hur betalar jag?

Hos Smile Tandvård betalar du med betalkort vid varje behandlingstillfälle.

2. Behöver jag betala direkt?

Nej. Tillsammans med PayZmart erbjuder Smile Tandvård förmånliga betalningsalternativ (se ovan) där du får möjlighet att skjuta upp betalningen med faktura. Betala inom 14 dagar, flytta fram förfallodatum 10 dagar utan kostnad eller delbetala upp till 36 månader.

3. Är barntandvården kostnadsfri hos Smile Tandvård?

Ja, tandvård är kostnadsfri för barn och ungdomar till och med det år du fyller 23 år. För tandreglering gäller speciella regler. Alla barn och ungdomar är välkomna att lista sig hos Smile.

4. Vad kostar det att laga en tand?

Det beror på hur stort hålet är och var det sitter. Du får besked om kostnaden av din Smiletandläkare vid undersökningstillfället. Du kan använda ditt tandvårdsbidrag som delbetalning.

5.Vad kostar det att göra ett implantat?

Det beror på hur omfattande behandlingen är och vilken ersättning du har rätt till. Be att få en kostnadsberäkning av din Smiletandläkare.

6. Är tandvård billigare om jag är pensionär?

Nej, det finns ingen rabatt för pensionärer utan det är de vanliga priserna för vuxna som gäller. Du kan däremot ha rätt till statligt tandvårdsstöd.

7. Kan jag få bidrag för tandvårdskostnader?

Ja, alla vuxna som är 23 år och äldre får ett bidrag från staten genom statligt tandvårdsstöd. Det kallas allmänt tandvårdsbidrag ATB och du kan använda det som delbetalning för din tandvård. Det statliga tandvårdsstödet består också av ett högkostnadsskydd och ett särskilt tandvårdsbidrag, STB för dig som har en sjukdom eller funktionsnedsättning som påverkar tänderna. Tandvårdsstödet gäller alla vuxna från den 1 januari det år de fyller 23 år.

8. Hur får jag reda på hur mycket bidrag jag kan få?

Alla tandläkare har tillgång till information om ditt tandvårdsbidrag och ditt högkostnadsskydd via sitt datasystem. Det sköts automatiskt av din Smiletandläkare, som informerar dig om vad det kommer att kosta och vilken ersättning du har rätt till.

9. Vilka har möjlighet att få särskilt tandvårdsbidrag?

Om du har en sjukdom eller funktionsnedsättning som påverkar tänderna kan du ha ökat behov av förebyggande tandvård och rätt till särskilt tandvårdsbidrag. Tala med din tandläkare eller din tandhygienist på din Smileklinik så hjälper de dig.

10. Hur gör jag om jag behöver boka om min tid?

Vid förhinder är det viktigt att kontakta din Smileklinik så snart du kan, och senast 48 timmar före besöket. Uteblivande och återbud, senare än 24 timmar debiteras med 500 kronor.


Smile Tandvård