Mina sidor Boka tid boka-nu-pil

Smile Tandvård samarbetspartner i studie om postoperativ smärta hos barn

Pedodontist Danijela Toft och Smile Tandvård har varit samarbetspartner i en klinisk studie om postoperativ smärta hos 10-15 åringar. Danijela är också medförfattare i artikeln som nu blivit publicerad i European Archives of Paediatric Dentistry.

Hur reagerar barn gällande smärta vid ett vanligt ingrepp inom tandvården? Det visar den kliniska studien; Postoperative pain profile in 10-15 year old after bilateral extraction of maxillary premolars. Huvudförfattare är Henrik Berlin, pedodontist vid odontologiska fakulteten vid Malmö Universitet.Syftet med studien var att studera smärtuppfattning hos 10–15-åringar, under och efter okomplicerade extraktioner av bilaterala premolarer. Studien undersökte smärtans naturliga förlopp. 31 barn med behov av ortodontisk behandling deltog i studien.

Deltagarna bedömde smärtans intensitet vid 14 olika tidpunkter från behandlingen och 7 dagar framåt. Resultatet visade att smärtans intensitet följer samma mönster hos alla deltagande patienter. Smärtintensiteten peakade två timmar efter extraktionerna och därefter minskade smärtintensiteten snabbt redan efter 4 timmar. Ingen skillnad mellan första och andra extraktionen noterades.Slutsats: Majoriteten av deltagarna som genomgår okomplicerad bilateral extraktion av premolarer upplever milda till måttliga nivåer av postoperativ smärta under en kort tidsperiod.

Danijela Toft är pedodontist (barntandläkare) vid Smile Tandvård Malmö City.

Henrik Berlin, huvudförfattare och pedodontist vid Malmö Universitet.

Studien ger en vetenskaplig grund till något de flesta av oss redan vet kommenterar Danijela resultatet. Det uppstår få postoperativa besvär vid extraktioner av friska premolarer. Smärtan är som intensivast när bedövningen avtar men avklingar sedan snabbt.

Henrik Berlin är pedodontist vid Malmö Universitet.

– Studien är ett viktigt bidrag till att öka kunskapen om hur vi hanterar barn och potentiellt smärtsamma procedurer i tandvården. Modellen som använts i denna studie har visat sig vara en bra modell för framtida smärtstudier där exempelvis olika smärtförebyggande/-reducerande strategier används, i exempelvis randomiserade kontrollerade studier (RCT). Detta är en grundförutsättning för att på sikt kunna ta fram behandlingsriktlinjer för smärthantering inom barn- och ungdomstandvården säger Henrik Berlin, pedodontist och huvudförfattare av studien.

– Samarbetet med Danijela Toft och Smile har varit oerhörtvärdefullt då studier av denna typ kräver en viss volym patienter. Forskningssamarbetet med Danijela Toft/Smile har starkt bidragit till detta, samt att det är centralt att forskningen har en nära anknytning till kliniken för att resultaten ska nå ut och kunna implementeras i den kliniska vardagen fortsätter han.


Läs mer inom Nyheter

Smile Tandvård