Mina sidor Boka tid boka-nu-pil

Smile breddar med specialisttandvård

Smile, Sveriges ledande tandvårdskedja, breddar med specialisttandvård. Den första specialistkliniken etableras i Helsingborg genom ett samarbete mellan Christersson Tandvårdsteam och Smile.

2012 05 08
Den nya Specialistkliniken är den första i sitt slag, men skall följas av flera liknande etableringar på flera platser i Sverige. Genom den nyaspecialistsatsningen hoppas företaget kunna bidra till kortare vårdköer till specialisttandvården samtidigt som man öppnar upp en ny karriärväg och nya möjligheter för specialister.

Sedan avregleringen som kom med tandvårdsreformen år 1999, så har den svenska tandvårdsmarknaden genomgått en omfattande liberalisering med fri etableringsrätt och fri prissättning. Samtidigt har Folktandvårdens dominans inom barn- och ungdomstandvård och uppsökande tandvård minskat genom en ökad konkurrensutsättning. Stora delar av den svenska tandvården kännetecknas nu av fri konkurrens. Specialisttandvården är dock ett område inom den svenska tandvården som inte påverkats nämnvärt av det senaste decenniets förändringar. Mer är 90 % av denna utförs fortfarande idag inom Folktandvårdens regi. Krav på resurser, remittentnätverk, regelverk och bristande information om möjligheten till patientens eget val har resulterat i få privata initiativ inom specialisttandvården.

-Det finns en tydlig vilja bland lagstiftare och beställare att konkurrensutsätta Specialisttandvården. Flera landsting har infört kundval inom specialisttandvården och många flera är på gång. Dessutom har vi genom samarbetet med Smile lyckats sammanföra det som krävs för etablera ett tydligt alternativ på Specialistområdet i Skåne och resten av landet, säger Lars Christersson, övergripande odontologisk ansvarig på Smile.

Medan väntetiderna inom allmäntandvården är rimliga, så varierar väntetiden kraftigt inom Specialisttandvården. I Skåne är det inte ovanligt att remitterade patienter får vänta mer än 6 månader på att få träffa en specialist och det finns områden där väntetiden är mellan 2-3 år. Men det är inte bara patienterna som är vinnare med fler alternativ och ökad konkurrens inom Specialisttandvården.

Alla som valt eller står inför valet att göra en karriär inom svensk specialisttandvård gynnas av att det blir fler alternativ och nya karriärmöjligheter. Intresset bland de specialister vi har talat med är stort – vi har flera kollegor som är redo att börja arbeta hos oss, säger David Hallden, VD på Smile.

 

För ytterligare information, kontakta:
David Halldén, VD på Smile, tel. 070-844 19 98


Läs mer inom Press

Smile Tandvård