Mina sidor Boka tid boka-nu-pil

Smile Tandvård stärker upp specialisttandvården i Malmö

När Smile specialisttandvård slår upp portarna kommer all befintlig specialistverksamhet, förutom ortodonti, att flyttas till Smiles klinik som är belägen vid Södervärn i Malmö. Allmäntandvårdsverksamheten som idag bedrivs på Smile Södervärn delas upp och flyttas till dels Smile Malmö City, dels till Smile Malmö Slottsstaden.-Det känns viktigt för oss att arbeta tillsammans med den offentliga tandvården för att kunna lösa den stora hälsoutmaningen den svenska tandvården står inför. Den privata och offentliga tandvården kan komplettera varandra, ta ett gemensamt grepp och tillsammans ta ansvar för svenska folkets munhälsa, säger Malin Schmidt, VD på Smile Tandvård.Omorganiseringen bidrar till att öka tillgängligheten för specialisttandvården i Malmö. Möjligheten för en obruten vårdkedja i komplicerade patientfall där samarbetet mellan olika specialiteter ökar, ger stora fördelar för patienten och patientens säkerhet. Det ger även en större möjlighet för allmäntandläkare att konsultera och föra en dialog med specialisterna.

-En viktig del i vår omorganisation är att Smile specialisttandvård också kommer att kunna erbjuda ett kontinuerligt lärande och bistå med kompetensutveckling både inom och utom den egna organisationen, något som blir till fördel för hela regionen, säger Sara Magnusson, regionchef Syd för Smile Tandvård.

Specialistverksamheten på Smiles övriga kliniker runtom i Skåne förblir oförändrad och berörs inte av den kommande omorganisationen i Malmö.


Läs mer inom Aktuellt

Smile Tandvård