Mina sidor Boka tid boka-nu-pil

Praktik för nyanlända tandläkare i Vänersborg

Som nyanländ icke EU medborgare med tandläkarexamen eller annan vårdutbildning tvingas du vänta länge med att utöva ditt yrke i Sverige. För att underlätta vänteperioden finns det möjlighet att erbjuda praktik till tandvårdsutbildade så att de får kunskap om den svenska tandvården och kan förbättra sina kunskaper i det svenska språket. Detta är något vi uppmuntrar säger Smiles Sverigechef, Hernán Ruiz.

När du kommer till Sverige med en utomeuropeisk tandläkarutbildning måste du först klara av SFI (svenska för invandrare), sedan 3-årig gymnasiekompetens i svenska därefter ett kunskapstest, praktik och ytterligare ett stort kunskapstest innan du får din legitimation. Eftersom alltfler söker legitimation är det också långa handläggningstider mellan de olika stegen, så det kan dröja flera år innan de nyanlända kan få jobba här i Sverige. Därför är det viktigt att under tiden hålla kontakt med tandvården.

Smile Vänersborg har tillsammans med Röda korset och Arbetsförmedlingen på orten fångat upp ett flertal av de tandläkare som är inne i denna process. De får askultera på Vänersborgkliniken där förutom kunskapsdelning även träning i svenska är en viktig del av praktiken.

Feras Eid är en av de tandläkare som har praktiserat på kliniken. Här har Feras tillsammans med en annan tandläkare varit i ett år, parallellt med sina studier i svenska. Han har även varit anställd på Vänersborgskliniken i sommar som sterilbiträde och hjälpt till som tandsköterska (nystartsjobb, arbetsgivaren får tillbaka dubbla arbetsgivaravgiften).

– Jag har trivts fantastiskt bra på Vänersborgskliniken säger Feras. Alla har varit väldigt hjälpsamma och träningen i svenska har varit ovärderlig.
Feras går nu på universitet i Göteborg på en förberedande kurs för att få sin legitimation.

Se SVT:s inslag om Feras praktik på Smile Vänersborg


Läs mer inom Press

Smile Tandvård