Mina sidor Boka tid boka-nu-pil

Sverige älskar tandvården

När våra patienter får säga sitt är resultatet tydligt. Sverige älskar tandvården i allmänhet och privattandvården i synnerhet, inte sedan 2008 har skillnaderna i kundnöjdhet varit större mellan Folktandvården och den privata tandvården. Det visar Svenskt Kvalitetsindex (SKI) årliga undersökning som nyligen offentliggjordes.

Tandvården har sedan många år haft de nöjdaste kunderna inom de områden som SKI undersöker, även jämfört med branscher som energi, bank och telekom. Nöjdheten totalt sett inom tandvård minskar något i år, vilket spåras till att Folktandvården får lägre betyg än tidigare år. Sett över tid så har upplevelsen av privat tandvård aldrig varit så bra som nu.

Undersökningen mäter sju olika kategorier – image, förväntningar, produktkvalitet, service, prisvärdhet, nöjdhet och lojalitet. Patienterna upplever skillnaderna mellan privat och offentlig driven tandvård som stora, och de största skillnaderna återfinns inom image, nöjdhet och service.

Varför får privat tandvård så bra resultat? När det gäller resultatet av besöket, personalens kompetens och den tekniska utrustningen får både folktandvården och privat tandvård höga betyg. Där privat tandvård verkligen sticker ut och det som gör deras kunder särskilt nöjda är sådant som faller inom service, dvs tillgänglighet, engagemang och lyhördhet.


Läs mer inom Press

Smile Tandvård