Mina sidor Boka tid boka-nu-pil

Smiles Tandvårdsordbok

VAD BETYDER DET VI SÄGER?

Vad är molarer och incisiver för något? Vad betyder mesialt och buckalt? Och vad är det för skillnad på initial karies och manifest karies?  Ja, det finns många märkliga ord som vi använder oss av inom tandvården även om vi vanligtvis använder mer beskrivande ord när vi talar med dig som patient. Nyfiken? Här har du Smiles egen tandvårdsordbok!

A

AMALGAM Tandfyllning som bland annat innehåller kvicksilver och som inte längre används
ANALGETIKA Smärtlindring
ANESTESI Bedövning
APLASI Avsaknad av ett eller flera tandanlag från födseln
APPROXIMALYTA Tandytorna mellan tänderna

B

BETTFYSIOLOGI Läran om tuggsystemet
BETTSKENA Skena i plast som avlastar tuggsystemet och motverkar muskelspänning i huvud och hals
BRO Ersättning för en eller flera tänder som fästs på närliggande tänder
BRUXISM Termen för tandgnissling och tandpressning
BRYGGA Se bro
BUCKALT Den yta av tanden som vetter mot kinden

C

CEMENT Används för att klistra fast broar som inte är avtagbara.

D

DELPROTES En delprotes är fäst med klamrar vid kvarvarande tänder och den är avtagbar
DENTAL Härstammar från ordet dent som betyder tand
DENTIN Tandbenet, den något mjukare inre delen av tanden. Finns under emaljen
DEPURERA Ta bort tandsten
DIASTEMA Ett utökat mellanrum mellan två tänder
DISTALYTA Den yta av tanden som vetter bakåt mot angränsande tand framifrån sett

E

EMALJ Det hårda yttre skiktet på tanden
ENDODONTI Läran om rotbehandling
ERUPTION När en ny tand tränger fram
EXCAVERA Avlägsna karies ur en tand
EXTRAKTION Dra ut en tand

F

FISSURER Fåror i tanden, vanligast på tuggytor
FISSURFÖRSEGLING En tunnflytande fyllning i past som läggs i fåror och gropar i en tand för att utestänga bakterier
FIXTUR Annat ord för implantatskruv
FLUOR Naturligt grundämne som stärker tänderna Finns i tandkräm tuggummi och tabletter och ibland naturligt i grundvattnet
FYLLNING Lagning ersättning av förlorad tandsubstans

G

GINGIVIT Tandköttsinflammation
GLASJONOMER Tandfyllningsmaterial av silikatpulver och hårdplast
GUTTAPERKA Naturgummimaterial som används vid rotfyllning

H

HALITOSIS Dålig andedräkt
HELPROTES Löständer, avtagbar tandersättning där alla tänder saknas

I

IMPLANTAT Titanskruvar som opereras in i käkbenet
IMPLANTATBRO Bro som är förankrad i käkbenet
INCISIV Framtand
INITIALKARIES Första stadiet av karies
INTERDENTALBORSTE Liten flaskborste för rengöring mellan tänderna
INTERDENTALT Utrymmet mellan tänderna

J

JACKETKRONA Gammalt namn på en porslinskrona

K

KARIES Sjukdom som orsakar hål i tänderna
KARIOLOGI Läran om kariessjukdomar
KBF-BRO Detsamma som implantatbro
KERAM Kronmaterial av keramik
KLORHEXIDIN Bakteriehämmande medel, används ex. efter en tandoperation
KOFFERDAM Gummiduk som fäst runt tanden för att hålla torrt, oftast vid rotfyllning
KOMPOSIT Tandfärgad fyllning
KRITKARIES Det samma som initialkaries
KRONA 1) Den del av tanden som syns i munnen. 2) Konstgjord krona av exempelvis guld eller porslin som kan ersätta en skadad tand.
KÄKBENSFÖRANKRAD BRO Det samma som implantatbro
KÄKKIRURG Specialisttandläkare som utför operationer i käken

L

LINGUALT Tandyta som vetter mot tungan.
LUSTGAS Används bland annat i lugnande och smärtstillande syfte vid tandbehandling.

M

MELLANRUMSBORSTE Detsamma som interdentalborste.
MESIALYTA Tandyta som vetter framåt mot angränsande tand.
MJÖLKTÄNDER Primära tänder, barnens första tänder, som tappas och byts ut från cirka fyra till fjorton års ålder.
MOLAR Oxeltand, tänderna nummer sex, sju och åtta räknat från mitten av tandraden.
MUNHÄLSOBEDÖMNING En enkel undersökning av tänderna, tandköttet och resten av munnen som visar om man behöver tandvård eller om munnen behöver rengöras bättre.
MUNSLEMHINNA Slemhinna som täcker hela munhålan, tandköttet, gommen och munbotten.

O

OCKLUSALT Tandens tuggyta.
ODONTOLOGI Läran om tänderna och deras sjukdomar.
ORAL RADIOLOGI Röntgenundersökning av tänderna, käkarna och ansiktet.
OMGÖRNINGSGARANTI Garanti som innebär att en behandling vid behov görs om utan att man behöver betala för behandlingen en gång till.
ORAL KIRURGI Operation i munhålan.
ORTODONTI Tandreglering, som innebär behandling av tänder som står fel.
OSTEIT Inflammation i benvävnad, se även periapikal osteit.
OXELTAND Detsamma som molar.

P

PARODONTOLOG Specialisttandläkare inom tandlossningssjukdomar.
PARODONTIT Infektion i tandens stödjevävnad som orsakar tandlossning.
PARTIALPROTES Detsamma som delprotes.
PEDODONTISTSpecialisttandläkare inom barntandvård.
PERIAPIKAL OSTEIT Inflammation i benvävnaden runt rotspetsen, se även osteit.
PERMANENTA TÄNDER De bestående tänder som kommer efter mjölktänderna.
PLACK Bakteriebeläggning som man kan få på tänderna.
PREMOLAR Främre kindtand. Tand nummer fyra och fem räknat från mitten av tandraden.
PRIMÄRA TÄNDER Detsamma som mjölktänder.
PROTES Konstgjord ersättning av kroppsdel. Tandproteser kan vara fasta: broar och kronor, eller avtagbara: delproteser och helproteser.
PROTETIKER Specialisttandläkare som bland annat arbetar med komplicerade kronor, broar och proteser.
PROTETIK Ersättning av förlorad mjuk- och hårdvävnad i munhålan, det vill säga tänder, käkben och tandkött. Kan till exempel vara kronor, implantat eller proteser.
PULPA Den innersta delen av tanden som består av bindväv, blodkärl och nerver.
PULPIT Inflammation i pulpan som kan göra att man får tandvärk.

R

REFERENSPRISER De priser som ligger till grund för hur stor summa som får räknas in i högkostnadsskyddet för tandvård.
ROTFRAKTUR En spricka i tandroten, se rot.
ROTFYLLNING Behandling där den skadade pulpan tas bort och tandens rotkanal försluts med guttaperka och ett rotkanalcement.
ROTKANAL Kanaler i tandens rot som innehåller pulpa.

S

SACKAROS Vanligt socker. Innehåller näring som gör att bakterierna i munnen bildar syra.
SALIVSTEN Tandsten som är synlig i munnen, som även kallas supragingival tandsten
SEKUNDÄRKARIES Karies i anslutning till en fyllning eller krona.
SPECIALISTTANDVÅRDTandvård som utförs av tandläkare som har en omfattande specialistutbildning inom sitt område, till exempel bettfysiologi. Oftast behöver man en remiss för att få komma till en specialisttandläkare.
STATLIGT TANDVÅRDSSTÖD Ekonomiskt stöd till vuxna som består av två delar: allmänt tandvårdsbidrag och högkostnadsskydd för tandvård.

T

TANDBLEKNING En kosmetisk procedur som används för att ljusa upp färgen på tänderna. Man använder kemiska eller ljusbaserade produkter för att ta bort missfärgningar och förbättra tändernas utseende t ex med väteperoxid eller karbamidperoxid.

TANDGNISSLING Bruxism, när tänderna gnids mot varandra.
TANDHYGIENIST Legitimerad yrkesgrupp som arbetar med förebyggande munhälsa och tandvård samt undersökningar av karies och parodontit.
TANDKÖTTSFICKA En några millimeter djup ficka mellan tandkött och tand.
TANDLOSSNING Parodontit, innebär en gradvis förlust av tändernas fäste, vilket gör tänderna rörliga.Orsakas av en infektion i tändernas stödjevävnader i käken.
TANDLÄKARE Legitimerad yrkesgrupp som har rätt att undersöka och behandla sjukdomar och skador i tänderna, munhålan och i käkområdet. De har också rätt att ställa diagnoser och skriva ut vissa läkemedel.
TANDPRESSNING Bruxism, när man biter ihop tänderna hårt.
TANDREGLERING Behandling med tandställning av tänder som till exempel vuxit snett eller sitter för tätt. Kan också behövas om man har kraftigt under- eller överbett.
TANDSKYDD Avtagbar skena i mjuk plast som skyddar tänderna under idrott.
TANDSKÖTERSKA Yrkesgrupp som främst arbetar med förebyggande tandvård och tandhälsoinformation, samt assisterar tandläkare vid undersökningar och behandlingar.
TANDSTEN Hårda, förkalkade bakteriebeläggningar.
TANDSTÄLLNING Avtagbar eller på tänderna tillfälligt fäst konstruktion som används för att kunna flytta på tänderna eller påverka käkarnas placering.
TANDTEKNIKER Yrkesgrupp som på laboratorium framställer tandersättningar, till exempel kronor, broar och proteser.
TITANSKRUV Detsamma som implantat.
TÄCKPROTES En typ av helprotes som fästs med tryckknappar på implantat eller kvarvarande rot.

V

VISDOMSTAND Den bakersta kindtanden. Tand nummer åtta som bryter fram från senare tonåren och framåt. Det är möjligt att få fyra visdomständer, men hos en del personer bryter inte alla visdomständer fram.

X

XYLITOL Björksocker. Kan inte användas av munnens bakterier för syrabildning och är därmed ett tandvänligt sötningsmedel.

Smile Tandvård