Mina sidor Boka tid boka-nu-pil

Allt du behöver veta om rotfyllning

Om karies eller bakterier krupit ned i tandens pulpa kan tanden behöva rotfyllas. En rotbehandling är ett större ingrepp, dock är det inte så otäckt som många kanske föreställer sig. Med dagens hjälpmedel går det dessutom fort och är oftast relativt smärtfritt. 

Rotfyllning, eller endodonti som det även kallas, innebär att tandläkaren öppnar upp för att komma åt tandens infekterade pulpa. Pulpan är den innersta delen av tanden som består av bindväv, nerver och blodkärl. Denna behandling behöver ofta utföras om karies orsakat en infektion, tandgnissling eller om du fått ett slag mot tanden som orsakat skada i pulpan. Om du känner av molande värk, är svullen och känslig för kyla kan det vara ett tecken på att pulpan är skadad. 

Hur går behandlingen till?

Allra först bedövas tanden och mängden bedövning beror på tandens skick och infektionens omfattning. Om nerven i tanden är död, så kallad nekros, behövs oftast ingen bedövning. Därefter placeras en duk av latex eller vinyl runt tanden, den håller området runt tanden sterilt och säkerställer att inga bakterier når rotkanalen. Pulpan (nerven i tanden) avlägsnas, rotkanalerna rensas (kan vara flera beroende på vilken tand) och tanden spolas med bakteriedödande medel. I de flesta fall kan rotfyllningen utföras omgående men ibland krävs flera besök. Tandläkaren lägger då en provisorisk fyllning som får sitta i ett par veckor innan den permanenta fyllningen kan appliceras. Rotkanalen försluts med guttaperka och ett rotkanalcement. Slutligen fylls tandens krona med passande material, exempelvis komposit, eller i vissa fall en porslinskrona.

Under behandlingen tar tandläkaren flertalet röntgenbilder för att kontrollera behandlingsresultatet, det som kännetecknar en framgångsrik rotfyllning är om den blir tät. Det kan vara svårt att rotfylla tänder långt bak i munnen eftersom dessa är svårare att nå. Tuggtänderna har även flertalet rötter och rotkanalerna kan vara böjda vilket gör att dessa i regel kan vara svårare att rengöra innan de fylls. 

Det är vanligt att du får komma på återbesök en tid efter behandlingen för att bedöma att allt ser bra ut och att inga nya besvär uppstått.

Hur känns det efter behandlingen?

Efter rotbehandlingen kan man få lite ont i tanden och värken kan sitta kvar i någon dag, smärtan kan i så fall minimeras med hjälp av värktabletter. Har du känningar en längre period är det en god idé att kontakta din tandläkare. 

Gör rotfyllning ont?

En vanlig fråga många ställer sig är om rotfyllning gör ont. Det finns oftast ingen anledning att känna sig orolig och i de allra flesta fall är rotfyllningsbehandlingen smärtfri. Om pulpan är väldigt inflammerad kan det första stadiet i behandlingen vara något smärtsam. När bedövningen väl har satt sig och tandläkaren nått rotkanalen brukar värken avta. 

En rotbehandling är ett stort ingrepp, vilket ställer höga krav på tandläkaren. Därför kan du i särskilda fall bli remitterad till en endodontist – en specialisttandläkare som arbetar uteslutande med denna typ av behandling.  

Smile Tandvård