Om Coronaviruset för dig som ska besöka Smile Tandvård. - Läs mer
 

Tandimplantat – lev som vanligt med fasta tänder

Hos Smile Tandvård möter du en hög kompetens och stor erfarenhet när det gäller tand-implantat. Alla våra kliniker erbjuder behandling med tandimplantat hos erfarna behandlare.

Vad är ett tandimplantat?

Tandimplantat har därför blivit ett allt vanligare alternativ för den som vill ersätta sina förlorade tänder. De stora fördelarna med tandimplantat är att de, till skillnad från exempelvis löstagbara proteser eller bryggor, fästs i käkbenet. det blir lättare att tugga och att du slipper oroa dig för att de ska lossna. En annan stor fördel med tandimplantat jämfört med så kallade bryggor är att tandimplantaten inte kräver att du slipar och borrar i friska närliggande tänder.

Hur går behandlingen till?

Steg 1: Undersökning och individuell bedömning

Det första steget är att din tandläkare genomför en grundlig undersökning och en individuell bedömning med bland annat röntgen för att avgöra om det är lämpligt med tandimplantat i din mun. Det är viktigt att man har ett starkt och friskt käkben. Vissa sjukdomar och mediciner kan också innebära att risken för komplikationer ökar och att tandimplantat därför kan vara olämpliga. På barn behöver man vänta med implantat tills käkbenet växt färdigt för att undvika komplikationer. Därefter går din tandläkare igenom behandlingen med dig och beskriver de olika stegen i behandlingen.

Steg 2: Fastsättning av implantat

Det andra steget är att fästa själva implantatet i käkbenet som kommer att fungera som en konstgjord rot till din nya tand. Detta görs genom ett litet kirurgiskt ingrepp där implantatet fästs i käkbenet. Hur många implantat som fästs beror på hur många tänder som ska ersättas men vid till exempel en helt tandlös överkäke kan man behöva så många som sex implantat för att ge ett stabilt resultat. Titanet som implantatskruvarna är gjorda av har visat sig fungera väl tillsammans med kroppens vävnader och har en unik förmåga att växa samman med käkbenet. Operationen utförs under bedövning och gör därför inte ont under själva ingreppet även om man kan uppleva ömhet och viss smärta en tid efteråt.

Steg 3: Läkning

Efter ingreppet låter man sedan implantaten växa samman med käkbenet och vävnaden. Denna process tar olika lång tid beroende på implantatens placering men ofta rör det sig om några månader upp till ett halvår. Under den här tiden får man oftast löstagbara proteser för att fylla tomrummen.

Steg 4: Fastsättning av dina nya tänder

Därefter kan man sedan sätta fast de nya tänderna som oftast tillverkas i keramik. Om man ska ersätta en enstaka tand fästs den nya tanden (kronan) på implantatet. Behöver man ersätta flera tänder på rad så tillverkar man istället en bro mellan implantaten.

Vad kostar tandimplantat?

Hur mycket en behandling med tandimplantat kostar beror på hur många implantat som du behöver. Det är dock ett ganska omfattande ingrepp och vid större behandlingar kan kostnaden bli hög. Genom högkostnadsskyddet får du dock ersättning för 50 procent av kostnaderna vid ett ingrepp på mellan 3 000 och 15 000 kronor och ersättning för 85 procent av kostnaderna om ingreppet kostar mer än 15 000 kronor. Ersättningen baseras på Försäkringskassans referenspris för behandlingen. Innan en behandling får du alltid en skriftligt kostnadsberäkning

Efterbehandling

Efter att du fått dina nya tänder kommer du bli kallad till regelbundna kontroller för att kontrollera att implantaten sitter bra och att inga komplikationer uppstår. Det är också väldigt viktigt att sköta hygienen runt implantatet precis lika noga som en riktig tand. Din tandläkare eller tandhygienist kommer också hjälpa dig med tips och råd för hur du ska rengöra implantaten på bästa sätt. Tänk på att rökning innebär en ökad risk för problem med dina implantat och att avstå från att röka är viktigt för att garantera ett bra resultat.

 

 

Hitta en Smileklinik nära dig