Mina sidor Boka tid boka-nu-pil

Tandvårdsbidragen som många inte känner till

Många känner inte till att det inom tandvården finns både allmänna tandvårdsbidrag, som alla vuxna som behöver tandvård får ta del av och särskilda tandvårdsbidrag som gäller grupper med särskilda och utökade tandvårdsbehov. Nedan hittar du de bidrag som finns just nu.

Statligt tandvårdsstöd

Tandvårdsstöd gäller för alla som är 24 år eller äldre. För barn och unga vuxna som är yngre än så är tandvården helt gratis. Tandvårdsstödet har två delar. Den ena delen är ett allmänt tandvårdsbidrag som i första hand är tänkt att användas för undersökningar och förebyggande vård. Den andra delen är ett högkostnadsskydd för mer omfattande behandlingar.

Allmänt tandvårdsbidrag

Tandvårdsstöd för dig mellan 24 och 29 år. Från och med det år du fyller 24 till och med det år du fyller 29 är bidraget 600 kronor per år, du får ett ett tandvårdsbidrag i form av ett tillgodohavande på 600 kr (1200 kr under två år) hos Försäkringskassan. Du kan använda det som delbetalning för tandvård hos tandläkare eller tandhygienist. Du har pengarna tillgodo den 1 juli varje år och du kan spara dem i högst två år för betalning av tandvård. Fråga en Smileklinik hur mycket du har kvar. Detta gäller till och med det år du fyller 29.

Tandvårdsstöd för dig mellan 30 och 64 år. Från och med det år du fyller 30 till och med det år du fyller 64 får du 300kr per år (600 kr under två år). Du har pengarna tillgodo den 1 juli varje år, du kan spara dem i högst två år för betalning av tandvård. Detta gäller till och med det år du fyller 64.

Tandvårdsstöd för dig som är äldre än 65 år Är du 65 eller äldre blir bidraget åter igen 600 kr per år (1200 kr under två år). Du har pengarna tillgodo den 1 juli varje år, du kan spara dem i högst två år för betalning av tandvård.

Särskilt tandvårdsbidrag

Särskilt tandvårdsbidrag är ett bidrag för dig som har en sjukdom eller funktionshinder som medför en risk för att din tandhälsa försämras. Du som har en sjukdom eller funktionsnedsättning som gör att du har ett ökat behov av tandvård kan få ett särskilt tandvårdsbidrag på max 600 kronor i halvåret från Försäkringskassan. Bidraget kan användas till förebyggande tandvårdsåtgärder som exempelvis undersökning och tandrengöring. För att få bidraget behövs läkarintyg.

Högkostnadsskydd

Precis som det låter är högkostnadsskydd ett ekonomiskt skydd mot höga kostnader. Högkostnadsskyddet är inget du själv behöver ansöka om eller hålla koll på. När du har uppnått vissa kostnadsnivåer sammanlagt under ett år går Försäkringskassan in och betalar en viss procent av kostnaden. Detta högkostnadsskydd skiljer sig från högkostnadsskyddet för sjukvården genom att du måste betala en högre summa själv innan högkostnadsskyddet börjar gälla, och att du därefter bara får hjälp med en del av priset.  Läs mer om referenspriser och högkostnadskydd på Försäkringskassans webbsida.


Tandvård vid långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning

Den som har stora behov av tandvård på grund av långvariga sjukdomar eller funktionsnedsättning kan få rätt till ett särskilt bidrag som gör att tandvården kostar som vanlig sjukvård.

Det innebär att avgiften får räknas samman med andra avgifter för hälso- och sjukvård och ingår i sjukvårdens högkostnadsskydd. Då ingår undersökningar, förebyggande vård, lagningar, behandling av tandlossningssjukdom, rotfyllningar och utdragning av tänder. Avtagbara proteser ingår också i tandvårdsstödet. Du behöver en speciell blankett som din läkare ska fylla i.


Tandvård som led i sjukdomsbehandling

Tandvård kan vara en nödvändig del av en medicinsk behandling.

För att man ska få tandvård som en del av en sjukdomsbehandling måste tandvården ha ett tydligt samband med den sjukdom man har och tandhälsan ska vara viktig för den medicinska behandlingen ska lyckas. Läkaren skriver en remiss till tandvården med begäran om vilken utredning och behandling som behövs. Tandläkaren skickar in ett underlag till regionen som bedömer om tandvården ingår i sjukdomsbehandlingen.Det är samma pris för tandvården som i den vanliga sjukvården. Avgiften räknas samman med andra avgifter för hälso- och sjukvård och ingår i sjukvårdens högkostnadsskydd. När man betalat tillräckligt mycket för att att ha rätt till frikort innebär det att man inte behöver betala mer under resten av tolvmånadersperioden. Läs mer på 1177.se


Nödvändig tandvård

För att ha rätt till uppsökande och nödvändig tandvård ska man ha ett stort behov av personlig omsorg.

Vad som är nödvändig tandvård avgörs bland annat av vilken nytta man har av behandlingen. I nödvändig tandvård ingår undersökning, förebyggande åtgärder, behandling av infektioner och lagningar. Vid mer omfattande behandling ska tandläkaren i förväg skicka in ett underlag till handläggare på Regionen som får bedöma om behandlingen är godkänd. Man har själv rätt att välja vilken tandläkare eller tandhygienist man vill gå till. Avgiften räknas samman med andra avgifter för hälso- och sjukvård och ingår i sjukvårdens högkostnadsskydd. När man betalat tillräckligt mycket för att att ha rätt till frikort innebär det att man inte behöver betala mer under resten av tolvmånadersperioden.


Tandvård för barn och unga vuxna

Alla barn och unga vuxna upp till 23 års ålder erbjuds regelbunden och avgiftsfri tandvård. Från och med det år man fyller tre går det att fritt välja vilken tandläkare som ska ta hand om ditt barns tänder. Föräldrar eller barn/ungdomar kan själva ta kontakt med önskad klinik. Man kan när man så önskar byta tandläkare, men tänk på att det är en fördel att ha samma tandläkare under en längre tid.

Smile Tandvård