Nyheter & forskning

Vad händer inom tandvårdsbranschen, vad säger den senaste forskningen och vad händer hos oss på Smile Tandvård?

 
26 mars, 2020

Smile Tandvård korttidspermitterar anställd personal

Smile Tandvård som är Sverige största privata tandvårdskedja har beslutat att korttidspermittera anställd personal. Smile avser även fortsättningsvis att hålla samtliga kliniker öppna för att ta hand om såväl nuvarande som nytillkommande patienter.

Smile Tandvårds fokus under de senaste veckorna har legat på hur vi bäst värnar om våra patienter och medarbetare under covid-19 utbrottet. Med strikta rekommendationer och uppföljning avseende patienter med symptom och aktiv avbokning av patienter som tillhör riskgrupperna har vi självklart sett en påverkan på vår verksamhet, kommenterar Smile Tandvårds VD, Malin Schmidt.

Det är en självklarhet att vi begränsar vår verksamhet i den utsträckning som är tillbörlig för att minska risken för smittspridning och värna riskgrupperna. Däremot leder det också till att vi temporärt behöver anpassa vår verksamhet till rådande läge, fortsätter Malin Schmidt.

Korttidspermitteringen berör all anställd personal inom Smile Tandvård och den anpassas efter klinikens specifika förutsättningar för att begränsa permitteringsgraden där det är möjligt. Avtalsperioden som Smile avser att införa korttidspermittering för sätts till 27 mars till 27 september. Avtalsperioden ska MBL-förhandlas med fackliga parter innan formellt beslut tas.

Smile Tandvård avser även fortsättningsvis kunna erbjuda patienter god tillgång till tandvård med korta väntetider.


För mer information kontakta oss gärna:

Marknads- och kommunikationsansvarig, Susanne Hulten, tel: 070-578 16 35 email: susanne.hulten@smile.se

 

 


1 oktober, 2019

Smile Tandvård satsar på specialisttandvård

Smile Tandvård satsar på högkvalitativ specialisttandvård och förvärvar som ett led i satsningen specialistkliniker i Uppsala och Västerås.

– Vi ser ett stort underliggande behov av specialisttandvård i Sverige idag och vill på sikt bredda erbjudande gentemot remitterande kollegor utanför Smile Tandvård. Förvärvet av Uppsala Käkkirurgiska Centrum och Västerås Käkkirurgiska Centrum är ett led i denna satsning, säger Malin Schmidt, VD på Smile Tandvård.

Uppsala Käkkiurgiska Centrum och Västerås Käkkirurgiska Centrum erbjuder specialisttandvård och båda klinikerna har ett fokus på käkkirurgi, oral protetik och oral radiologi. I samband med förvärvet inleder Smile Tandvård ett långsiktigt samarbete med de båda ägarna Ulf Bongenhielm och Elias Messo. Samarbetet sker inom ramen för Colosseum Specialistkliniker där Smiles kliniker med specialistinriktning i regionen kommer att ingå (VKKC, Västerås Käkkirurgiska Centrum, UKKC, Uppsala Käkkirurgiska Centrum och SDIC, Stockholm Dental Implant Centre).

– Både Elias och jag brinner för att fortsätta möta behovet av specialisttandvård och erbjuda stöttning till våra remitterande kollegor i regionen. Tillsammans med Smile bygger vi nu vidare på det serviceerbjudande som vi utvecklat på klinikerna i Västerås och Uppsala. Inom ramen för Colosseum Specialistkliniker får vi ökade möjligheter att göra ytterligare satsningar på klinisk kompetens, digitala flöden och hög servicenivå, säger Ulf Bongenhielm som tillträder som verksamhetsansvarig för Colosseum Specialistkliniker. Elias Messo kommer i tillägg till sin kliniska verksamhet ta ett större ansvar för utbildning och utveckling inom det nya samarbetet i rollen som ämnesföreträdare i Käkkirurgi/Implantologi.

Elias Messo och Ulf Bongenhielm

Vi kommer tillsammans med Ulf Bongenhielm och Elias Messo vidareutveckla verksamheten inom specialisttandvård under de tre varumärkena UKKC, VKKC och SDIC och vi ser fram emot att fortsätta bygga specialistkompetensen inom Colosseum Specialistkliniker och Smile Tandvård som helhet, säger Malin Schmidt.

Gunnar Håwi och Bengt Karlson som grundade SDIC som förvärvades av Smile Tandvård 2011 är båda kliniskt verksamma på SDIC idag och kommer så vara framgent.

– De värderingar som särpräglar UKKC och VKKC är desamma som de vi byggt inom SDIC och vi välkomnar teamen i Västerås och Uppsala in i den gemensamma satsningen Colosseum Specialistkliniker, kommenterar Gunnar Håwi, Odontologiskt Ansvarig på SDIC.

 

FÖR MER INFORMATION, KONTAKTA:

Per Fägerblad, Förvärvsansvarig Smile Tandvård

070-676 73 46 per.fagerblad@smile.se


OM SMILE TANDVÅRD

Smile Tandvård vill erbjuda modern tandvård med hög kvalitet till förmån för patienter och medarbetare. Med patienten i fokus strävar vi efter kontinuerlig tillväxt, utveckling och förbättring i allt vi gör.

Smile Tandvård är en del av Colosseum Dental Group, en ledande europeisk tandvårdskedja som levererar högkvalitativ tandvård. Koncernen består av mer än 300 tandvårdskliniker i åtta länder med mer än 4 500 verksamma tandläkare. Colosseum Dental Groups majoritetsägare är Jacobs Holding, ett globalt investeringsföretag med säte i Zürich, Schweiz. Jacobs Holding engagerar sig långsiktigt för tandvård genom sina investeringar i Colosseum Dental Group i Europa och i North American Dental Group i USA. Jacob Holdings slutgiltiga ekonomiska förmånstagare är Jacobs Foundation som är en icke-vinstdrivande organisation som arbetar för att stötta barn och ungdomar över hela världen.

 

10 juni, 2019

Smile Tandvård förvärvar Vasastans Tandläkargrupp

Från och med 3 juni 2019 ingår Vasastans Tandläkargrupp i Stockholm, i Smile Tandvård – Sveriges största privata tandvårdskedja med totalt 40 kliniker på 34 orter från Trelleborg i syd till Kiruna i norr.

Vasastans Tandläkargrupp har sedan starten 1995 erbjudit tandvård med fokus på högkvalitativ estetisk tandvård, ny teknologi och bästa möjliga patientbemötande. På praktiken arbetar för närvarande tre tandläkare, två tandhygienister, två tandsköterskor och en receptionist.

– Vi kommer tillsammans med Mats Burendahl fortsätta att vidareutveckla verksamheten inom Vasastans Tandläkargrupp. Vår Stockholmsatsning innebär att vi nu har tre kliniker i huvudstadsområdet. Vi räknar med att etablera ett flertal ytterligare kliniker i och omkring Stockholm under 2019-2020. Våra satsningar i Stockholm kommer att innebära expansion inom såväl allmän- som specialisttandvård, säger Malin Schmidt, VD på Smile Tandvård.

– Jag och hela teamet på kliniken är glada och entusiastiska över möjligheten att få arbeta inom Smile Tandvård. Det är mycket spännande och inspirerande att framöver få vara en del av Smile Tandvårds långsiktiga satsning och expansion i Stockholmsområdet, säger Mats Burendahl, grundare av Vasastans Tandläkargrupp.


Mats Burendahl, grundare av Vasastans Tandläkargrupp

 

OM SMILE TANDVÅRD

Smile Tandvård vill erbjuda modern tandvård med hög kvalitet till förmån för patienter och medarbetare. Med patienten i fokus strävar vi efter kontinuerlig tillväxt, utveckling och förbättring i allt vi gör. Smile Tandvård ingår i Colosseum Dental Group, ett ledande och snabbt växande europeiskt tandvårdsbolag som i dagsläget driver runt 300 kliniker i Sverige, Norge, Danmark, Tyskland, Storbritannien, Schweiz, Finland och Italien.

 

3 juni, 2019

Smile Tandvård förvärvar Sandvikens Implantatklinik


Från och med 1 september 2019 ingår Sandvikens Implantatklinik, i Sveriges största privata tandvårdskedja med totalt 39 kliniker på 34 orter från Trelleborg i syd till Kiruna i norr.

Sandvikens Implantatklinik har erbjudit professionell tandvård i Sandviken sedan 1992. Kliniken utför såväl bas- som specialisttandvård till både vuxna och barn och sysselsätter idag nio medarbetare. Teamet på Sandvikens Implantatklinik erbjuder kvalitetstandvård till cirka 2 500 patienter.

– Vår ambition är att tillsammans med Claes Östberg fortsätta att vidareutveckla verksamheten inom Sandvikens Implantatklinik. Etableringen i Sandviken innebär etablering i en ny stad och att Smile Tandvård nu finns representerade på 34 orter runtom i Sverige, säger Malin Schmidt, VD på Smile Tandvård.

– Jag har under åren haft en kontinuerlig dialog med Smile Tandvård. Vi har en likartad syn på hur vi vill bedriva tandvård och hur vi vill vidareutveckla kliniken. Nu var tiden inne för att sälja kliniken och hela teamet ser fram emot att få vara en del av Smile Tandvård framöver, säger Claes Östberg, grundare av Sandvikens Implantatklinik.


OM SMILE TANDVÅRD

Smile Tandvård vill erbjuda modern tandvård med hög kvalitet till förmån för patienter, medarbetare och ägare. Vi strävar efter kontinuerlig tillväxt, utveckling och förbättring i allt vi gör. Den svenska verksamheten ingår i Colosseum Dental Group, ett snabbt växande företag på den europeiska tandvårdsmarknaden som i dagsläget driver 265 kliniker i Sverige, Norge, Danmark, Storbritannien, Schweiz, Finland och Italien och fortsätter sin resa mot att bygga en ledande pan-europeisk tandvårdskedja.