Om Coronaviruset för dig som ska besöka Smile Tandvård. - Läs mer
 
 

Nyheter & forskning

Vad händer inom tandvårdsbranschen, vad säger den senaste forskningen och vad händer hos oss på Smile Tandvård?

 
21 januari, 2021

Smile Tandvård växer i Stockholm

Smile Tandvård växer trots pågående pandemi och förvärvar nu ytterligare verksamheter i Stockholm. Tandläkare Göran Grahn och Tandläkare Kary Villberg med team kommer från och med den 1 februari 2021 att ta emot patienter på Smiles klinik i Hagastaden.

Tandläkarna Göran Grahn och Kary Villberg som i 20 års tid har tagit emot sina patienter på Södermalm kommer att flytta hela sin verksamhet till Smiles klinik på Hälsingegatan. Även klinikens tandsköterskor kommer att följa med i flytten, vilket borgar för kontinuitet i kontakten med patienterna. Beslutet att flytta verksamheten och bli en del av i Smile Tandvård var Göran och Kary helt eniga om:

Det gläder mig att vi får fortsätta att arbeta som ett team, men nu som en del av ett större arbetslag, säger Göran Grahn. Kary Villberg håller med och betonar också vikten av att fortsätta jobb i samma team.

Patienternas tandvård tryggas långsiktigt och vi som verksamma tandläkare och våra tandsköterskor får fler kollegor.

Malin Schmidt, VD på Smile kommenterar förvärvet:

Smile Tandvård har under de senaste åren växt kraftigt, men primärt fokus har inte legat på Stockholm. Nu är det dags för oss att ta ytterligare steg i utvecklingen av Stockholmsområdet och vi är mycket glada över att kunna vidareutveckla vår verksamhet i Hagastaden.

Smile Tandvård växer även i västra Sverige, där tandläkare Per Fogdemark ansluter till Smiles klinik i Borås och tandläkare Margareta Westman ansluter till Smiles verksamhet i Mariestad. Samtliga ovan nämnda verksamheter blir en del av Smile Tandvård den 1 februari 2021.

 

FÖR MER INFORMATION, KONTAKTA:

Malin Schmidt, VD Smile Tandvård
070-779 02 91, malin.schmidt@smile.se

Per Fägerblad, Förvärvschef Smile Tandvård
070-676 73 46, per.fagerblad@smile.se

 


OM SMILE TANDVÅRD

Smile Tandvård vill erbjuda modern tandvård med hög kvalitet till förmån för patienter, medarbetare och ägare. Vi strävar efter kontinuerlig tillväxt, utveckling och förbättring i allt vi gör. Den svenska verksamheten ingår i Colosseum Dental Group, ett snabbt växande företag på den europeiska tandvårdsmarknaden som i dagsläget driver 300 kliniker i Sverige, Norge, Danmark, Storbritannien, Schweiz, Finland Italien och Tyskland och fortsätter sin resa mot att bygga en ledande pan-europeisk tandvårdskedja.

 

 

13 januari, 2021

Smile Tandvård växer i västra Sverige

Tandläkare Per Fogdemark, som har drivit egen klinik i Borås sedan 2002, kommer att flytta sin verksamhet till Smiles klinik på Allégatan i Borås. Hela teamet på kliniken kommer att följa

med i flytten vilket borgar för kontinuitet i kontakten med patienterna. Beslutet att flytta verksamheten och bli en del av i Smile Tandvård har vuxit fram under en tid. Det känns tryggt och bra att flytta med hela arbetslaget in på Smile, säger Per Fogdemark. Vi får fler kollegor och patienternas tandvård tryggas långsiktigt.

I Mariestad ansluter samtidigt tandläkare Margareta Westman till Smile Tandvård. Det ska bli roligt att bli en del av Smile-familjen, säger Margareta Westman. Det innebär också en extra trygghet för mina patienter att veta att Smiles resurser finns att tillgå. Margareta Westman har bedrivit klinisk verksamhet i Mariestad sedan 1988 och ser med stor tillförsikt fram emot att bli en del av Smile Tandvård.

Smiles VD, Malin Schmidt, är glad och stolt över att verksamheten växer trots ett ovanligt år med pågående pandemi. Vi fortsätter att växa och upplever ett starkt och ökande intresse bland fristående kliniker att bli en del av Smile. Det är vi oerhört stolta över! 


FÖR MER INFORMATION, KONTAKTA:

Malin Schmidt, VD Smile Tandvård
070-779 02 91, malin.schmidt@smile.se

Per Fägerblad, Förvärvschef Smile Tandvård
070-676 73 46, per.fagerblad@smile.se


OM SMILE TANDVÅRD Smile Tandvård vill erbjuda modern tandvård med hög kvalitet till förmån för patienter, medarbetare och ägare. Vi strävar efter kontinuerlig tillväxt, utveckling och förbättring i allt vi gör. Den svenska verksamheten ingår i Colosseum Dental Group, ett snabbt växande företag på den europeiska tandvårdsmarknaden som i dagsläget driver 300 kliniker i Sverige, Norge, Danmark, Storbritannien, Schweiz, Finland Italien och Tyskland och fortsätter sin resa mot att bygga en ledande pan-europeisk tandvårdskedja.

 

 

3 december, 2020

Smile Tandvård skänker även i år företagets julgåva till Tandläkare utan gränser

2020 har varit ett speciellt år för alla. Därför är det extra viktigt att inte glömma bort dem som behöver hjälp allra mest. Enligt vår egen jultradition skänker vi även i år vår julgåva till Tandläkare utan gränser.

De som behöver stöd även när vi inte är i en pandemi är nu i större behov av hjälp än någonsin. Smile Tandvård är huvudpartner till Tandläkare utan gränser. Vi instämmer med Tandläkare utan gränsers motto – att alla har rätt till frisk munhälsa. Därför är vi glada att kunna bidra till deras viktiga arbete.

Tandläkare utan gränser

Tandläkare utan gränser är en oberoende och ideell organisation vars uppdrag är att verka i länder där munhälsan är eftersatt. Projektländernas befolkning erbjuds förebyggande information som syftar till att förbättra både munhälsan och den allmänna hälsan. Genom långsiktighet ska projekten ha en positiv och kontinuerlig påverkan för så många människor som möjligt. Projektens målsättning är att under en begränsad tid ge verktyg till självhjälp och utbildning så att en god tandhälsa kan bibehållas.

Nikoo Bazsefidpay, ordförande Tandläkare utan gränser:

– Pengarna som skänks från Smile har gjort det möjligt för oss att betala för kostnader runtomkring volontärsresorna. Pengarna går bland annat till transporter mellan olika arbetsplatser och boenden, olika permits från regeringar, inköp av material, läkemedel och bedövning för att bedriva projekten samt administrativa kostnader på plats. Det är en trygghet att vi fått Smiles årliga bidrag vilket har gjort att vi har kunnat öka vår närvaro i fler länder.

 

22 september, 2020

Smile Tandvård samarbetspartner i studie om postoperativ smärta hos barn

Pedodontist Danijela Toft och Smile Tandvård har varit samarbetspartner i en klinisk studie om postoperativ smärta hos 10-15 åringar. Danijela är också medförfattare i artikeln som nu blivit publicerad i European Archives of Paediatric Dentistry.

Hur reagerar barn gällande smärta vid ett vanligt ingrepp inom tandvården? Det visar den kliniska studien; Postoperative pain profile in 10-15 year old after bilateral extraction of maxillary premolars. Huvudförfattare är Henrik Berlin, pedodontist vid odontologiska fakulteten vid Malmö Universitet.Syftet med studien var att studera smärtuppfattning hos 10–15-åringar, under och efter okomplicerade extraktioner av bilaterala premolarer. Studien undersökte smärtans naturliga förlopp. 31 barn med behov av ortodontisk behandling deltog i studien.

Deltagarna bedömde smärtans intensitet vid 14 olika tidpunkter från behandlingen och 7 dagar framåt. Resultatet visade att smärtans intensitet följer samma mönster hos alla deltagande patienter. Smärtintensiteten peakade två timmar efter extraktionerna och därefter minskade smärtintensiteten snabbt redan efter 4 timmar. Ingen skillnad mellan första och andra extraktionen noterades.Slutsats: Majoriteten av deltagarna som genomgår okomplicerad bilateral extraktion av premolarer upplever milda till måttliga nivåer av postoperativ smärta under en kort tidsperiod.

Danijela Toft är pedodontist (barntandläkare) vid Smile Tandvård Malmö City.

Henrik Berlin, huvudförfattare och pedodontist vid Malmö Universitet.

Studien ger en vetenskaplig grund till något de flesta av oss redan vet kommenterar Danijela resultatet. Det uppstår få postoperativa besvär vid extraktioner av friska premolarer. Smärtan är som intensivast när bedövningen avtar men avklingar sedan snabbt.

Henrik Berlin är pedodontist vid Malmö Universitet.

– Studien är ett viktigt bidrag till att öka kunskapen om hur vi hanterar barn och potentiellt smärtsamma procedurer i tandvården. Modellen som använts i denna studie har visat sig vara en bra modell för framtida smärtstudier där exempelvis olika smärtförebyggande/-reducerande strategier används, i exempelvis randomiserade kontrollerade studier (RCT). Detta är en grundförutsättning för att på sikt kunna ta fram behandlingsriktlinjer för smärthantering inom barn- och ungdomstandvården säger Henrik Berlin, pedodontist och huvudförfattare av studien.

– Samarbetet med Danijela Toft och Smile har varit oerhörtvärdefullt då studier av denna typ kräver en viss volym patienter. Forskningssamarbetet med Danijela Toft/Smile har starkt bidragit till detta, samt att det är centralt att forskningen har en nära anknytning till kliniken för att resultaten ska nå ut och kunna implementeras i den kliniska vardagen fortsätter han.

 

 

12 augusti, 2020

Tandläkarhuset i Falköping blir en del av Smile Tandvård

 

Från och med 1 oktober 2020 blir Tandläkarhuset i Falköping en del av Smile Tandvård, Sveriges största privata tandvårdskedja med mer än 40 kliniker från Trelleborg i syd till Kiruna i norr.

Tandläkarhuset och tandläkare Lisbeth Persson Nyander har erbjudit professionell tandvård i Falköping sedan år 2000. Kliniken erbjuder såväl allmän- som specialisttandvård till både vuxna och barn och sysselsätter idag sex medarbetare. Teamet på Tandläkarhuset erbjuder kvalitetstandvård till cirka 3 000 patienter.

– Vår ambition är att tillsammans med Lisbeth Persson Nyander fortsätta att vidareutveckla verksamheten inom Tandläkarhuset. Etableringen i Falköping innebär etablering i en ny stad och är ytterligare ett steg i att för att skapa en landsomfattande och ledande tandvårdskedja, säger Malin Schmidt, VD på Smile Tandvård.

– Jag ser fram emot att tillsammans med Smile Tandvård utveckla verksamheten ytterligare, vi har en likartad syn på hur vi vill bedriva tandvård och hur vi vill vidareutveckla kliniken. Vi kommer fortsätta att erbjuda kvalitativ tandvård med hög tillgänglighet till Falköpingsborna säger Lisbeth Persson Nyander, grundare av Tandläkarhuset.

FÖR MER INFORMATION, KONTAKTA:
Susanne Hultén, Marknads- och kommunikationsansvarig
070 – 578 16 35, susanne.hulten@smile.se

OM SMILE TANDVÅRD
Smile Tandvård är Sveriges största privata tandvårdskedja med mer än 40 kliniker över hela landet. Fokus ligger på kvalitativ tandvård med hög servicegrad, bra tillgänglighet och kompetenta medarbetare.
Smile Tandvård är en del av Colosseum Dental Group, en ledande europeisk tandvårdskedja som levererar högkvalitativ tandvård. Koncernen består av mer än 300 tandvårdskliniker i åtta länder och har mer än 4 500 medarbetare. Colosseum Dental Groups majoritetsägare är Jacobs Holding, ett globalt investeringsföretag med säte i Zürich, Schweiz. Jacobs Holding engagerar sig långsiktigt för tandvård genom sina investeringar i Colosseum Dental Group i Europa och i North American Dental Group i USA. Jacob Holdings slutgiltiga ekonomiska förmånstagare är Jacobs Foundation, en icke-vinstdrivande organisation som arbetar för att stötta barn och ungdomar över hela världen.