Mina sidor Boka tid boka-nu-pil

Vad händer vid en undersökning hos tandläkaren?

Vad tittar tandläkaren på vid en tandundersökning egentligen? Att de undersöker om du har några hål i tänderna visste du säkert. Men förutom det finns det en hel del andra områden som också undersöks grundligt. Här får du reda på vilka.

En undersökning av tänderna och munnen görs för att ta reda på om du har några problem eller sjukdomar eller risk för att få problem med dina tänder eller munhåla. Ju tidigare dessa upptäcks desto lättare kan de behandlas eller förebyggas. Därför är det bra om du går på undersökningar regelbundet.

De vanligaste tandsjukdomarna är karies och tandlossning. Ju tidigare dessa sjukdomar upptäcks, desto lättare är det att behandla dem. Båda sjukdomarna går också att förebygga på olika sätt. Det finns också andra sjukdomar som kan upptäckas i munnen vid en undersökning.

Före undersökningen är det viktigt att du berättar om hur du mår och om du tar några läkemedel och du får också fylla i en hälsodeklaration. Vi frågar om rökning och snusning eftersom tobaksbruk kan vara en hälsorisk även för munnen och tänderna. Det är bra att berätta om du känner tandvårdsrädsla. Det är viktigt att du berättar om du är överkänslig eller allergisk mot några ämnen eller om du tar några läkemedel regelbundet. En vanlig biverkning hos läkemedel är nämligen muntorrhet.

Så här går en undersökning till

Om du har akuta besvär undersöks och behandlas det först, till exempel tandvärk. Den fullständiga undersökningen får då vänta till ett senare tillfälle. Både tandhygienister och tandläkare kan göra undersökningar, men tandhygienisten får endast ställa diagnos på karies och tandlossning. Tandhygienisterna rådfrågar alltid en tandläkare om de hittar något annat i munnen som inte ser friskt ut.

Första gången du besöker en mottagning behövs det nästan alltid tas röntgenbilder. Hur ofta och vilka bilder som tas bilder beror på hur många tänder du har, vilken risk du löper att få tandsjukdomar och hur täta kontroller du behöver.

När undersökningen ska börja brukar tandläkaren eller tandhygienisten sänka ryggstödet på stolen så du hamnar i liggande ställning. Det är oftast lättare för den som ska undersöka att genomföra undersökningen då. Du kan säga till om du absolut inte vill ligga ner. Det är möjligt att bli undersökt även om du sitter upp.

Tänderna undersöks med hjälp av en munspegel och en sond, ett instrument med en liten krok i framänden. Sonden används för att känna på tandytor där det är svårt att avgöra om det finns karies eller en trasig fyllning. Med spegeln kommer tandläkaren eller tandhygienisten åt att se i alla vinklar och vrår. Detta gör inte ont men om du upplever det obehagligt så säg gärna till. Därefter undersöks om tandköttet är friskt eller inflammerat och om det finns tecken på tandlossning.

Röntgenbilderna brukar kunna visa om du har påbörjad tandlossning eller karies. För säkerhets skull kontrolleras även utrymmet som finns mellan tanden och tandköttet, tandköttsfickan. Fickan är normalt några millimeter djup. Är den djupare än så kan det vara ett tecken på tandlossning. Vid mätningen upptäcks också var det finns hårda beläggningar, så kallad tandsten. Tandköttsfickornas djup mäts försiktigt men det kan ibland ömma lite, särskilt om tandköttet är inflammerat. Det är bra att du berättar om det brukar det blöda ifrån tandköttet när du rengör tänderna.

Även slemhinnorna i munnen undersöks. Det kan finnas allvarliga sjukdomar i munhålan även om det är mycket ovanligt. De visar sig ofta som förändringar i tandköttet och slemhinnorna.

När undersökningen är klar får du reda på resultatet av undersökningen och får även råd om hur du ska sköta dina tänder för att undvika problem och sjukdomar i framtiden.

Ibland behöver du få ytterligare någon behandling, till exempel lagning av en tand eller tandstensborttagning och rengöring av tänderna.

Då berättar vi alltid:

• Vad den planerade behandlingen innebär.
• Hur många besök som krävs.
• Vad kostnaden för behandlingen beräknas bli.

Ibland finns det olika behandlingar som kan göras och det är då viktigt att du får veta det och säga vad du tycker blir bäst. Har du några speciella frågor som du inte har fått svar på här? Hör av dig till någon av våra kliniker så hjälper de gärna till.

Smile Tandvård