Mina sidor Boka tid boka-nu-pil

Smile Report 2020

KVALITET OCH PATIENTSÄKERHET

Smile Report – att förbli stark i krisen

Smile Report är framtagen av Smile Tandvård i syfte att lyfta fram kvalitetsaspekter inom tandvården och samtidigt bidra med övergripande insikter om tandvård och tandhälsa. Rapporten visar hur vi arbetar med kvalitet och kompetensutveckling och innehåller även en framtidsspaning. När vi spanar in i framtiden är det också en spaning över året som gått och även ven om vi inte kan kontrollera framtiden kan vi vara säkra på en sak – förändringar kommer att ske konstant och de blir inte alltid som trenderna förutspår.


Vi är Smile – hela Sveriges tandläkare

Som Sveriges största privata tandvårdskedja är vår påverkan inom tandvårdsbranschen viktig, liksom vårt ansvar att vara med och forma framtidens tandvård. Är det någonting vi har lärt oss under 2020 så är det att förändring är det enda konstanta. Omvärlden snurrar allt fortare – globala kriser, ny teknik och nya behov som att nå tjänster hemifrån, förändrar samhället och så även tandvårdsbranschen.

Under 2020 förändrades delar av branschen väldigt snabbt. Även om det kan kännas djärvt att förutspå framtiden (eller ens nästa månad) har vi i denna rapport sammanfattat fyra trender i tandvårdsbranschen som vi har uppmärksammat under det gångna året.Vi tror på öppenhet och på att dela våra erfarenheter. Med Smile report synliggör vi på ett transparent sätt vårt förbättringsarbete – alltid med en strävan att bli ännu bättre.

Tandvård av hög kvalitet baseras inte bara på teori och avancerad utrustning utan också på förmågan att ständigt utvecklas och förbättras. På Smile Tandvård är vi övertygade om att ständiga förbättringar kan genomföras inom alla områden. I Smile Report visar vi hur hur vi arbetar med patientsäkerhet och kompetensutveckling och beskriver bland annat Smiles systematiska kvalitetsarbete .


Coronaviruspandemin påverkade och påverkar fortfarande hela samhället väsentligt, inklusive våra patienter, medarbetare och vår verksamhet. Det har varit en utmanande tid för oss alla, men sättet vi hanterat situationen och den respons vi fått från patienter och medarbetare visar att vi har haft en väl utformad krisstrategi och att vi har varit snabba i att agera.

Malin Schmidt, VD Smile Tandvård

Smile om framtiden -fyra spaningar i nutid och framtid

  1. ÄNDRADE KONSUMENTBETEENDEN I KRIS
    Under 2020 fördubblades antalet användare som sökte direkt på vårt varumärke på Internet med över 100 % jämfört med föregående år. Vi vill påstå att kunder i sämre tider söker trygga och pålitliga varumärken att hålla i handen genom osäkra tider. Vi ser dessutom att de äldre åldersgrupperna tagit en större plats på den digitala arenan än tidigare – de flesta nya internetanvändarna är 76 år eller äldre.

2. UPPLEVELSEN HOS TANDLÄKAREN BYGGER PÅ KVALITET OCH TILLIT

Fortfarande ser vi att de viktigaste delarna vid val av tandläkare bygger på den upplevda kvaliteten och tillit till tandläkaren. Priset är inte det viktigaste.

Källa: Next Level Patient Experience en undersökning utförd tillsammans med undersökningsföretaget Augur genom kvalitativa och kvantitaiva undersökningar


3. REKOMMENDATIONER ÄR DET VANLIGASTE SÄTTET ATT HITTA EN NY TANDLÄKARE

Vid behov av en ny tandläkare är människor mycket benägna att vända sig till familj, vänner och kollegor för rekommendationer. De vill gå till en tandläkare som någon annan har haft goda erfarenheter av.

Källa: Next Level Patient Experience en undersökning utförd tillsammans med undersökningsföretaget Augur genom kvalitativa och kvantitaiva undersökningar


4. ATT FÖRBÄTTRA SITT LEENDE ÄR NU EN MÖJLIGHET FÖR NÄSTAN ALLA

Intresset för estetisk tandvård är stort och ökar snabbt. Fler och fler patienter är villiga att genomföra tandblekning, tandreglering, skalfasader och andra estetiska tandvårds-behandlingar. Numera kan verktyg som stöds av artificiell intelligens stödja visualiseringen av önskat estetiskt resultat redan innan de första behandlingsstegen. Med användandet av osynliga tandställningar istället för tandreglering med räls blir behandlingarna tillgängliga för allt fler. Men med all den nya tekniken är övervakning av behandlingen av en erfaren tandläkare viktig.

I

Smile Tandvård