Nu skapar vi Sveriges bästa tandvård.

Vi har visionen att skapa Sveriges bästa tandvård och vara branschens bästa arbetsplats.

Vi vill utveckla svensk tandvård och ge våra kunder en bättre upplevelse. Smile finns med 30 kliniker på 25 orter i Sverige och har 600 medarbetare, varav ett fyrtiotal är specialisttandläkare.

Drivs av värderingar

Vi är ett företag som drivs av våra värderingar och vår vilja att skapa en god tandhälsa för våra kunder. I Colosseum Dental ingår 52 tandvårdsklinker i Norge, Danmark och Sverige.

Ny kund hos Smile: Här bokar du tid

Miljölöfte för hållbar utveckling av svensk tandvård.

Smile vill verka för att ge Sveriges bästa tandvård. Det innebär att alla verksamheter ska tillhandahålla tjänster så att alla kunder skall få möjlighet att att uppnå en bättre tandhälsa. Alla processer och rutiner skall bidra till en hållbar utveckling, där hushållning med resurser och kretsloppsanpassning är vägledande.

Alla inom Smile åtar sig att följa lagar och andra förekommande krav. Genom ständiga förbättringar utvecklar vi ständigt vårt arbetssätt, förebygger och minskar den negativa påverkan som verksamheten har på miljön. Vi ska vara föregångare i miljöarbetet, som ska bedrivas systematiskt och strukturerat.

 

FÖRETAGSINFORMATION:

Colosseum Smile AB
St. Eriksgatan 117
113 43 Stockholm
org. nummer 556689-2864