Mina sidor Boka tid boka-nu-pil

Vi som sålt – Lars Christensson

LARS CHRISTERSSON SÅLDE SIN KLINIK TILL SMILE:

”Det handlar om utveckling, nytändning och glädje”

Lars Christersson hörde talas om uppstickaren Smile 2009 genom tidigare studiekamraten Lars Salonen. Salonen hade sålt sin klinik i Vänersborg och berättade nu entusiastiskt om möjligheterna över en kopp kaffe. Att det här kunde vara något även för Christersson. Ok, om de hör av sig så får vi väl se, löd svaret. Men tankarna började såklart mala.

– Min första känsla var att äntligen har vi en aktör som vill göra något lite annorlunda i tandvården, minns han.

Lars Christersson är en person som tycker om ombyte. Rastlös är fel ord. Han vill snarare ha ständig utveckling och ta stora kliv. Utmana sig själv. De första tio åren var han tandläkare med egen privatpraktik i Lund och tjänstgjorde samtidigt på tandläkarhögskolan i Malmö. Under tiden utbildade han sig till specialist i parodontologi. Som färdig specialist hade han parallellt vikariat som övertandläkare i både Lund och Helsingborg. Sen kom en period i USA.

– Ju högre upp man kommer, desto färre blir stolarna. Och i Sverige fanns det för många parodontologispecialister just i mitten av 70-talet och inga spännande stolar kvar till mig. Så jag hoppade på USA-spåret och blev klinikchef för en klinisk forskningsavdelning i Buffalo, New York.

Det tog elva år innan familjen Christersson bestämde sig för att flytta hem. Sen kom ett erbjudande om att köpa en mindre klinik. Lars nöjde sig inte med de två rum som utgjorde kliniken, utan valde att bygga ut och anställa.

Snart fanns Christersson – Tandvårdsteam, tre gånger så stort och med 15 medarbetare. 2009 blomstrar kliniken och Lars Christersson tar den där koppen kaffe med Lars Salonen, som berättar som möjligheterna med Smile. Och bara ett par månader senare hör Smile av sig. Tycke uppstår och Lars säljer sin specialistklinik 2010.

– Jag ser ökat kollegialt utbyte som den enda vägen att gå, och det kom Smile med. Erfarenhetsutbyte utan konkurrens. För mig handlade det om att få ett nytt avstamp och en bättre plattform för att utveckla en större och tydligt definierad helhet. Kliniken är idag dubbelt så stor som när Smile köpte.

De första tio månaderna var han klinikchef och behandlande tandläkare. Sen fick han erbjudande om att ingå i den centrala organisationen som odontologiskt ansvarig för Smiles svenska kliniker.

– Jag tackade och bugade. Jag kom in i en välkomnande och inlyssnande atmosfär. Sedan dess deltar jag i en utvecklingsprocess som inte bara gäller Smiles kliniker, utan hela Sverige eftersom vi bryter ny mark. Smile har en seriös vision om att kombinera de bästa bitarna från privattandvården och folktandvården. Med både nätverk och frihet att påverka sin egen vardag. Vi ger kunden ett komplett erbjudande och har samtidigt ett attraktivt erbjudande till våra tandläkare.

Lars Christersson har en telefondag idag. På schemat står som vanligt att driva de övergripande frågorna om odontologisk kvalitet, och då främst processkvalitet, nedbrutet till konkreta förbättringar på kliniknivå.

– Fastän vi finns utspridda är vi en familj. Jag träffar de odontologiskt ansvariga på klinikerna regelbundet, men just idag för vi diskussioner över telefonen. Strax ska jag prata med Växjö och sen med Sundsvall. Det är spännande saker på gång för en utvecklingsintresserad kliniker som jag.

 


Kontakta oss för mer information

Försäljningen av den egna praktiken är den typ av händelse som bara sker en gång i livet. I slutänden ger försäljningen bra betalt och nya möjligheter. Vi har erfarenhet av många goda affärer och en genomtänkt process som ger dig en trygg och överblickbar försäljning med tydliga roller. 

Välkommen att kontakta oss för för mer information och svar på dina frågor.

Tobias Wirén förvärvschef
telefon:070–750 00 15
e-post:tobias.wiren@smile.se

Per Fägerblad förvärvsansvarig
telefon:070-676 73 46
e-post:par.fagerblad@smile.se
Smile Tandvård