Mina sidor Boka tid boka-nu-pil

Påverkas tänderna av att barnet suger på napp eller tumme?

Ja, att barnet suger på napp eller tumme kan påverka tänderna hos spädbarn och småbarn. Om nappen används för länge eller för ofta kan det påverka tandutvecklingen, orsaka bettfel och leda till ökad risk för karies. Det är därför viktigt att övervaka användningen av napp och se till att den inte används längre än nödvändigt. Tummens tryck och rörelse kan påverka tandraden, vilket kan leda till bettfel och skev tandutveckling. Om ditt barn fortsätter att suga på tummen efter fem års ålder, kan det leda till permanenta skador på tänderna och käkarna. Det rekommenderas också att man söker råd från tandläkare eller barnläkare om bästa praxis för nappanvändning för att minimera eventuella negativa effekter på tandhälsan.

Smile Tandvård