Mina sidor Boka tid boka-nu-pil

Hur går en behandling med tandimplantat till?

Steg 1: Undersökning och individuell bedömning

Det första steget är att din tandläkare genomför en grundlig undersökning och en individuell bedömning med bland annat röntgen för att avgöra om det är lämpligt med tandimplantat i din mun. Det är viktigt att man har ett starkt och friskt käkben. Vissa sjukdomar och mediciner kan också innebära att risken för komplikationer ökar och att tandimplantat därför kan vara olämpliga. På barn behöver man vänta med implantat tills käkbenet växt färdigt för att undvika komplikationer. Därefter går din tandläkare igenom behandlingen med dig och beskriver de olika stegen i behandlingen.

Steg 2: Fastsättning av implantat

Det andra steget är att fästa själva implantatet i käkbenet som kommer att fungera som en konstgjord rot till din nya tand. Detta görs genom ett litet kirurgiskt ingrepp där implantatet fästs i käkbenet. Hur många implantat som fästs beror på hur många tänder som ska ersättas men vid till exempel en helt tandlös överkäke kan man behöva så många som sex implantat för att ge ett stabilt resultat. Titanet som implantatskruvarna är gjorda av har visat sig fungera väl tillsammans med kroppens vävnader och har en unik förmåga att växa samman med käkbenet. Operationen utförs under bedövning och gör därför inte ont under själva ingreppet även om man kan uppleva ömhet och viss smärta en tid efteråt.

Steg 3: Läkning

Efter ingreppet låter man sedan implantaten växa samman med käkbenet och vävnaden. Denna process tar olika lång tid beroende på implantatens placering men ofta rör det sig om några månader upp till ett halvår. Under den här tiden får man oftast löstagbara proteser för att fylla tomrummen.

Steg 4: Fastsättning av dina nya tänder

Därefter kan man sedan sätta fast de nya tänderna som oftast tillverkas i keramik. Om man ska ersätta en enstaka tand fästs den nya tanden (kronan) på implantatet. Behöver man ersätta flera tänder på rad så tillverkar man istället en bro mellan implantaten.

Smile Tandvård