Om Coronaviruset för dig som ska besöka Smile Tandvård. - Läs mer
 

Smile är min tandläkare.

 

Dina tänder är en viktig del av din friskvård och långsiktiga hälsa. Hos Smile får du en trygg och modern tandvård utifrån dina behov och med allt dina tänder behöver – tandhygienist, tandläkare, ledande specialisttandläkare och vår unika undersökningsmetod DiagnoX.

Så kom hit och ta hand om dina tänder – det är bra för hela din hälsa.

Smile: Smile Tandvård samarbetspartner i studie om postoperativ smärta hos barn

Pedodontist Danijela Toft och Smile Tandvård har varit samarbetspartner i en klinisk studie om postoperativ smärta hos 10-15 åringar. Danijela är också medförfattare i artikeln som nu blivit publicerad i European Archives of Paediatric Dentistry. Hur reagerar barn gällande smärta vid ett vanligt ingrepp inom tandvården? Det visar den kliniska studien; Postoperative pain profile in 10-15 year old after bilateral extraction of maxillary premolars. Huvudförfattare är Henrik Berlin, pedodontist vid odontologiska fakulteten vid Malmö Universitet.Syftet med studien var att studera smärtuppfattning hos 10–15-åringar, under och efter okomplicerade extraktioner av bilaterala premolarer. Studien undersökte smärtans naturliga förlopp. 31 barn med behov av ortodontisk behandling deltog i studien. Deltagarna bedömde smärtans intensitet vid 14 olika tidpunkter från behandlingen och 7 dagar framåt. Resultatet visade att smärtans intensitet följer samma mönster hos alla deltagande patienter. Smärtintensiteten peakade två timmar efter extraktionerna och därefter minskade smärtintensiteten snabbt redan efter 4 timmar. Ingen skillnad mellan första och andra extraktionen noterades.Slutsats: Majoriteten av deltagarna som genomgår okomplicerad bilateral extraktion av premolarer upplever milda till måttliga nivåer av postoperativ smärta under en kort tidsperiod. [caption id="attachment_23000" align="aligncenter" width="1000"] Danijela Toft är pedodontist (barntandläkare) vid Smile Tandvård Malmö City.[/caption] [caption id="attachment_23007" align="alignright" width="230"] Henrik Berlin, huvudförfattare och pedodontist vid…

 

Smile: Smile Tandvård inleder samarbete med specialisttandläkare Ingela Karlsson i Ystad

  Smile Tandvård etablerar sig i en ny stad i södra Sverige och förvärvar Tandregleringen i Ystad. Specialisttandläkare i ortodonti, Ingela Karlsson, har varit en del av Ystad Tand- och Implantat Center sedan 2015. Från och med november 2020 kommer Ingela tillsammans med det övriga teamet att fortsätta arbeta på kliniken på Liregatan i centrala Ystad och där tillsammans ta hand om patienter som är i behov av tandreglering och tillhandahålla högkvalitativ vård med ett stort fokus på trygghet och personligt patientbemötande. — Vi ser ett stort behov av specialisttandvård i Skåne och vill vara med och bidra till ökad tillgänglighet för såväl befintliga som nya patienter. Därför är vi väldigt glada och stolta över att nu Ingela och teamet runt henne blir en del av Smile-familjen. Det känns bra att Smile Tandvård expanderar i södra Sverige och att Smile tar steget in i en ny stad, säger Malin Schmidt, VD på Smile Tandvård. — Vår förhoppning är att genom Smile Tandvård kunna få möjlighet att erbjuda specialisttandvård till ännu fler patienter framöver. Vidare är det väldigt roligt och inspirerande att få vara med och bidra till uppbyggnaden av Smile Tandvårds första klinik i Ystad, säger specialisttandläkare Ingela Karlsson. FÖR…