Tandvårdsstödet. Så fungerar det.

Tandvårdsstödet är ett statligt stöd som gör det mindre kostsamt att gå till tandläkaren.

Det gäller för alla vuxna och består av:

• ett allmänt tandvårdsbidrag, ATB
• ett högkostnadsskydd
• ett särskilt tandvårdsbidrag, STB.

Ny kund hos Smile: Här bokar du tid

Hur fungerar det allmänna tandvårdsbidraget?

Den 1 juli varje år får du ett nytt allmänt tandvårdsbidrag. Du behöver inte ansöka utan säger till på Smilekliniken att du vill använda ditt tandvårdsbidrag för att betala en del av kostnaden. Hela bidraget måste användas vid ett tillfälle.

Hur stort bidraget är beror på hur gammal du är.

• från det år du fyller 23 år till det år du fyller 29 år är bidraget 600 kronor per år.
• från det år du fyller 30 till det år du fyller 64 är bidraget 300 kronor per år.
• från det år du fyller 65 är bidraget 600 kronor per år.

Hur ofta får jag det allmänna tandvårdsbidraget?
Du får ett nytt tandvårdsbidrag den första juli varje år på 300 eller 600 kronor beroende på hur gammal du är. Det går att spara bidraget från ett år till ett annat och använda två bidrag under ett år, samtidigt eller vid två olika tillfällen men du kan aldrig ha mer än två bidrag samtidigt. Har man två bidrag den 1 juli ett år försvinner ett av dem och ersätts med ett nytt.

Hur fungerar högkostnadsskyddet?

Det så kallade högkostnadsskyddet innebär att om du har stora kostnader för tandvård inte behöver betala hela kostnaden själv. Försäkringskassan betalar en del av ersättningen till din tandläkare som drar av det på sitt pris, du behöver alltså inte själv göra något för att ta del av skyddet. Du får alltid en kostnadsberäkning när du besöker Smile Tandvård som visar fördelningen mellan högkostnadsskydd och vad du betalar själv.

Hur fungerar särskilt tandvårdsstöd?

Om du har en sjukdom eller funktionsnedsättning som påverkar tänderna kan du ha ökat behov av förebyggande tandvård, till exempel vid ökad kariesrisk på grund av infektionskänslighet, muntorrhet eller frätskador på tänderna. Då kan du ha rätt till särskilt tandvårdsbidrag, STB.

Vad kan man få bidrag för?
Särskilt tandvårdsbidrag kan man bara få för förebyggande tandvård. Dit räknas behandlingar som syftar till att förebygga tandsjukdomar och besvär, till exempel rengöring, fluorbehandling och information om munhygien och kost. För andra behandlingar hos tandvården betalar man som vanligt.

Hur går det till att få särskilt tandvårdsbidrag?
Tandläkaren eller tandhygienisten bedömer rätten till bidrag som sedan dras direkt från tandvårdsräkningen. Ofta krävs läkarintyg, ibland medicinlista och salivsekretionsmätning.

 
Allmänt tandvårdsbidrag - ett exempel
Hanna är 27 år. I augusti i år är det drygt två år sedan Hanna senast besökte tandläkaren. Eftersom Hanna har känt av isningar i en tand ringer hon Smile Tandvård och får en akuttid hos tandläkaren som undersöker och behandlar henne.

Eftersom Hanna inte har varit hos tandläkaren på över två år har hon tillgång till två tandvårdsbidrag. Bidragens sammanlagda belopp är 600 kronor (300+300). Hanna kan då använda bägge tandvårdsbidrag när hon betalar för behandlingen.

Hitta en Smileklinik nära dig