Nyheter och forskning

 


LAGÄNDRING 1 JULI 2017

Höjt tandvårdsbidrag för pensionärer

Från den 1 juli får även personer mellan 65 och 74 år det högre allmänna tandvårdsbidraget om 300 kronor per år.

Den 1 juli träder en lagändring om statligt tandvårdsstöd ikraft. Ändringen innebär att även personer mellan 65 och 74 år får rätt till det högre allmänna tandvårdsbidraget om 300 kronor per år.

– Vi vill att äldre ska ha en bra tandhälsa hela livet, då är lägre kostnader för tandvården viktigt, säger folkhälso- och sjukvårdsminister Annika Strandhäll i ett pressmeddelande.

 


 

Tandhälsa påverkar hjärtat

Det är inte ovanligt att patienter med åderförkalkningar i hjärtats kranskärl har dålig tandhälsa. Ju färre egna tänder desto fler är riskfaktorerna för hjärt-kärlsjukdom. Det är inte ovanligt att patienter med åderförkalkningar i hjärtats kranskärl har dålig tandhälsa. Ju färre egna tänder desto fler är riskfaktorerna för hjärt-kärlsjukdom

Resultaten från studien på 16 000 patienter med så kallad plack i hjärtats kranskärl visar att dålig tandhälsa är mycket vanligt. Fyra av tio hade färre än 15 egna tänder och en av sex hade inga egna tänder. Studien är publicerad i European Journal of Cardiologi.

 

 


 

Bättre tandhälsa hos kvinnor i Sverige

Munhälsan har förbättrats avsevärt hos medelålders kvinnor i Göteborg. Det visar en avhandling av tandläkare Anette Wennström, som har undersökt hur munhälsan har förändrats hos kvinnor i ett 36-årigt perspektiv.
Läs mer på tandläkartidningen.se

 
 

Arkiv