Om Coronaviruset för dig som ska besöka Smile Tandvård. - Läs mer
 

Smiles Tandvårdsordbok

VAD BETYDER DET VI SÄGER?

 

Vad är molarer och incisiver för något? Vad betyder mesialt och buckalt? Och vad är det för skillnad på initial karies och manifest karies?  Ja, det finns många märkliga ord som vi använder oss av inom tandvården även om vi vanligtvis använder mer beskrivande ord när vi talar med dig som patient. Nyfiken? Här har du Smiles egen tandvårdsordbok!

A

AMALGAM Tandfyllning som bland annat innehåller kvicksilver och som inte längre används
ANALGETIKA Smärtlindring
ANESTESI Bedövning
APLASI Avsaknad av ett eller flera tandanlag från födseln
APPROXIMALYTA Tandytorna mellan tänderna

B

BETTFYSIOLOGI Läran om tuggsystemet
BETTSKENA Skena i plast som avlastar tuggsystemet och motverkar muskelspänning i huvud och hals
BRO Ersättning för en eller flera tänder som fästs på närliggande tänder
BRUXISM Termen för tandgnissling och tandpressning
BRYGGA Se bro
BUCKALT Den yta av tanden som vetter mot kinden

C

CEMENT Används för att klistra fast broar som inte är avtagbara.

D

DELPROTES En delprotes är fäst med klammrar vid kvarvarande tänder och den är avtagbar
DENTAL Härstammar från ordet dent som betyder tand
DENTIN Tandbenet, den något mjukare inre delen av tanden. Finns under emaljen
DEPURERA Ta bort tandsten
DIASTEMA Ett utökat mellanrum mellan två tänder
DISTALYTA Den yta av tanden som vetter bakåt mot angränsande tand framifrån sett

E

EMALJ Det hårda yttre skiktet på tanden
ENDODONTI Läran om rotbehandling
ERUPTION När en ny tand tränger fram
EXCAVERA Avlägsna karies ur en tand
EXTRAKTION Dra ut en tand

F

FISSURER Fåror i tanden, vanligast på tuggytor
FISSURFÖRSEGLING En tunnflytande fyllning i past som läggs i fåror och gropar i en tand för att utestänga bakterier
FIXTUR Annat ord för implantatskruv
FLUOR Naturligt grundämne som stärker tänderna Finns i tandkräm tuggummi och tabletter och ibland naturligt i grundvattnet
FYLLNING Lagning ersättning av förlorad tandsubstans

G

GINGIVIT Tandköttsinflammation
GLASJONOMER Tandfyllningsmaterial av silikatpulver och hårdplast
GUTTAPERKA Naturgummimaterial som används vid rotfyllning

H

HALITOSIS Dålig andedräkt
HELPROTES Löständer, avtagbar tandersättning där alla tänder saknas

I

IMPLANTAT Titanskruvar som opereras in i käkbenet
IMPLANTATBRO Bro som är förankrad i käkbenet
INCISIV Framtand
INITIALKARIES Första stadiet av karies
INTERDENTALBORSTE Liten flaskborste för rengöring mellan tänderna
INTERDENTALT Utrymmet mellan tänderna

J

JACKETKRONA Gammalt namn på en porslinskrona

K

KARIES Sjukdom som orsakar hål i tänderna
KARIOLOGI Läran om kariessjukdomar
KBF-BRO Detsamma som implantatbro
KERAM Kronmaterial av keramik
KLORHEXIDIN Bakteriehämmande medel, används ex. efter en tandoperation
KOFFERDAM Gummiduk som fäst runt tanden för att hålla torrt, oftast vid rotfyllning
KOMPOSIT Tandfärgad fyllning
KRITKARIES Det samma som initialkaries
KRONA 1) Den del av tanden som syns i munnen. 2) Konstgjord krona av exempelvis guld eller porslin som kan ersätta en skadad tand.
KÄKBENSFÖRANKRAD BRO Det samma som implantatbro
KÄKKIRURG Specialisttandläkare som utför operationer i käken

L

LINGUALT Tandyta som vetter mot tungan.
LUSTGAS Används bland annat i lugnande och smärtstillande syfte vid tandbehandling.

M

MELLANRUMSBORSTE Detsamma som interdentalborste.
MESIALYTA Tandyta som vetter framåt mot angränsande tand.
MJÖLKTÄNDER Primära tänder, barnens första tänder, som tappas och byts ut från cirka fyra till fjorton års ålder.
MOLAR Oxeltand, tänderna nummer sex, sju och åtta räknat från mitten av tandraden.
MUNHÄLSOBEDÖMNING En enkel undersökning av tänderna, tandköttet och resten av munnen som visar om man behöver tandvård eller om munnen behöver rengöras bättre.
MUNSLEMHINNA Slemhinna som täcker hela munhålan, tandköttet, gommen och munbotten.

O

OCKLUSALT Tandens tuggyta.
ODONTOLOGI Läran om tänderna och deras sjukdomar.
ORAL RADIOLOGI Röntgenundersökning av tänderna, käkarna och ansiktet.
OMGÖRNINGSGARANTI Garanti som innebär att en behandling vid behov görs om utan att man behöver betala för behandlingen en gång till.
ORAL KIRURGI Operation i munhålan.
ORTODONTI Tandreglering, som innebär behandling av tänder som står fel.
OSTEIT Inflammation i benvävnad, se även periapikal osteit.
OXELTAND Detsamma som molar.

P

PARODONTOLOG Specialisttandläkare inom tandlossningssjukdomar.
PARODONTIT Infektion i tandens stödjevävnad som orsakar tandlossning.
PARTIALPROTES Detsamma som delprotes.
PEDODONTIST Specialisttandläkare inom barntandvård.
PERIAPIKAL OSTEIT Inflammation i benvävnaden runt rotspetsen, se även osteit.
PERMANENTA TÄNDER De bestående tänder som kommer efter mjölktänderna.
PLACK Bakteriebeläggning som man kan få på tänderna.
PREMOLAR Främre kindtand. Tand nummer fyra och fem räknat från mitten av tandraden.
PRIMÄRA TÄNDER Detsamma som mjölktänder.
PROTES Konstgjord ersättning av kroppsdel. Tandproteser kan vara fasta: broar och kronor, eller avtagbara: delproteser och helproteser.
PROTETIKER Specialisttandläkare som bland annat arbetar med komplicerade kronor, broar och proteser.
PROTETIK Ersättning av förlorad mjuk- och hårdvävnad i munhålan, det vill säga tänder, käkben och tandkött. Kan till exempel vara kronor, implantat eller proteser.
PULPA Den innersta delen av tanden som består av bindväv, blodkärl och nerver.
PULPIT Inflammation i pulpan som kan göra att man får tandvärk.

R

REFERENSPRISER De priser som ligger till grund för hur stor summa som får räknas in i högkostnadsskyddet för tandvård.
ROTFRAKTUR En spricka i tandroten, se rot.
ROTFYLLNING Behandling där den skadade pulpan tas bort och tandens rotkanal försluts med guttaperka och ett rotkanalcement.
ROTKANAL Kanaler i tandens rot som innehåller pulpa.

S

SACKAROS Vanligt socker. Innehåller näring som gör att bakterierna i munnen bildar syra.
SALIVSTEN Tandsten som är synlig i munnen,som även kallas supragingival tandsten
SEKUNDÄRKARIES Karies i anslutning till en fyllning eller krona.
SPECIALISTTANDVÅRD Tandvård som utförs av tandläkare som har en omfattande specialistutbildning inom sitt område, till exempel bettfysiologi. Oftast behöver man en remiss för att få komma till en specialisttandläkare.
STATLIGA TANDVÅRDSSTÖDET Ekonomiskt stöd till vuxna som består av två delar: allmänt tandvårdsbidrag och högkostnadsskydd för tandvård.

T

TANDGNISSLING Bruxism, när tänderna gnids mot varandra.
TANDHYGIENIST Legitimerad yrkesgrupp som arbetar med förebyggande munhälsa och tandvård samt undersökningar av karies och parodontit.
TANDKÖTTSFICKA En några millimeter djup ficka mellan tandkött och tand.
TANDLOSSNING Parodontit, innebär en gradvis förlust av tändernas fäste, vilket gör tänderna rörliga.Orsakas av en infektion i tändernas stödjevävnader i käken.
TANDLÄKARE Legitimerad yrkesgrupp som har rätt att undersöka och behandla sjukdomar och skador i tänderna, munhålan och i käkområdet. De har också rätt att ställa diagnoser och skriva ut vissa läkemedel.
TANDPRESSNING Bruxism, när man biter ihop tänderna hårt.
TANDREGLERING Behandling med tandställning av tänder som till exempel vuxit snett eller sitter för tätt. Kan också behövas om man har kraftigt under- eller överbett.
TANDSKYDD Avtagbar skena i mjuk plast som skyddar tänderna under idrott.
TANDSKÖTERSKA Yrkesgrupp som främst arbetar med förebyggande tandvård och tandhälsoinformation, samt assisterar tandläkare vid undersökningar och behandlingar.
TANDSTEN Hårda, förkalkade bakteriebeläggningar.
TANDSTÄLLNING Avtagbar eller på tänderna tillfälligt fäst konstruktion som används för att kunna flytta på tänderna eller påverka käkarnas placering.
TANDTEKNIKER Yrkesgrupp som på laboratorium framställer tandersättningar, till exempel kronor, broar och proteser.
TITANSKRUV Detsamma som implantat.
TÄCKPROTES En typ av helprotes som fästs med tryckknappar på implantat eller kvarvarande rot.

V

VISDOMSTAND Den bakersta kindtanden. Tand nummer åtta som bryter fram från senare tonåren och framåt. Det är möjligt att få fyra visdomständer, men hos en del personer bryter inte alla visdomständer fram.

X

XYLITOL Björksocker. Kan inte användas av munnens bakterier för syrabildning och är därmed ett tandvänligt sötningsmedel.

 

 
 

Arkiv : Fakta om tänder & tandvård

Tandborsten – så ofta behöver du byta den

24 mars, 2021

För att tandborsten ska göra sitt jobb på bästa sätt är det viktigt att den är fräsch och att stråna inte är böjda eller spretiga, det är nämligen toppen på borsten som behöver komma åt överallt i munnen för att göra rent. Så hur länge en tandborste funkar bra beror väldigt mycket på vilka tandborstvanor […]

Läs mer

Vad händer vid en undersökning hos tandläkaren?

15 januari, 2021

Vad tittar tandläkaren på vid en tandundersökning egentligen?  Att de undersöker om du har några hål i tänderna visste du säkert men förutom det finns det en hel del andra områden som också undersöks grundligt. Här får du reda på vilka. En undersökning av tänderna och munnen görs för att ta reda på om du […]

Läs mer

Fyra tips för dig med tandvårdsrädsla

25 november, 2020

Tycker du det är obehagligt att gå till tandläkaren? Du är inte ensam. Nästan var 5:e vuxen känner obehag och ungefär 5% lider av svårare tandvårdsrädsla. så det är inte det minsta ovanligt att känna obehag inför att gå till tandläkaren och absolut inget att skämmas för. Det viktiga är att komma ihåg att även […]

Läs mer

De åtta vanligaste frågorna om tänder och tandhälsa – här är svaren

15 oktober, 2019

Vi vill alla ha friska tänder och en fräsch mun. Tänder som vi kan skratta och tugga med och som håller hela livet. Men det är inte alltid så lätt att veta vad som är bra och mindre bra för tänderna därför har vi listat de åtta vanligaste frågorna om tänder och tandvård. Håll tillgodo! […]

Läs mer

Barntandläkarens bästa råd för femåringen, tioåringen och femtonåringen.

17 juni, 2019

Alla barn har rätt till en god tandvård och munhälsa Danijela Toft arbetar som specialist i barntandvård vid Smile Malmö City där hon tar emot tar med större behandlingsbehov och svårigheter och förutom att fråga henne om nedanstående råd passade vi på att fråga henne vad det bästa är att jobba med barntandvård. ”Det är […]

Läs mer

Hål i tänderna hos barn ökar

1 november, 2018

  Enligt den senaste rapporten från Svenskt kvalitetsregister för karies och parodontit (Skapa) så fortsätter antalet hål i tänderna öka hos barn mellan 3-10 år. Rapporten bygger på statistik för nästan 767 000 barn och de visar på en ökning av antalet hål i tänderna för i stort sett alla åldersgrupper. Ökningen syns redan hos treåringar […]

Läs mer

Visste du att alla har rätt till statligt tandvårdsstöd?

20 maj, 2018

Du som är mellan 23 och 29 år får ett ett tandvårdsbidrag i form av ett tillgodohavande på 600 kr (1200 kr under två år). hos Försäkringskassan. Du kan använda det som delbetalning för tandvård hos tandläkare eller tandhygienist. Du har pengarna tillgodo den 1 juli varje år och du kan spara dem i högst […]

Läs mer

Tips på bra mellanmål för dina tänders skull

20 september, 2017

Varje gång vi äter något som innehåller kolhydrater (socker) startar en syraattack mot tänderna som sedan håller på i ca. 30 minuter även efter att man slutat äta. Så det är viktigt att låta tänderna vila och återhämta sig men hur ska man då tänka när det kommer till mellanmål? En bra tumregel är att […]

Läs mer

Prissättning och bidrag för tandvård?

20 juli, 2017

I Sverige har vi fri prissättning för tandvård vilket innebär att priserna mellan olika kliniker kan skilja sig något. Det är därför viktigt att din tandläkare skapar sig en fullständig överblick över din tand- och munhälsa för att kunna presentera en behandlingsplan med kostnadsförslag som du kan ta ställning till. Barn- och ungdomstandvården är kostnadsfri […]

Läs mer

6 råd som håller dina tänder friska länge

11 juli, 2016

1. Borsta tänderna två gånger dagligen Den främsta orsaken till karies och tandlossning; de två vanligaste tandsjukdomarna, är plack dvs bakteriebeläggningar. För att dina tänder ska hålla sig friska måste all plack bort. Därför är tandborstningen två gånger om dagen och på rätt sätt det bästa sättet att behålla en god munhälsa. Tryck ut två centimeter […]

Läs mer

Är fluor bra eller dåligt?

Under de senaste åren har diskussionen om huruvida fluor är skadligt blossat upp och framförallt bland småbarnsföräldrar. Detta är inte första gången som oron för fluor tas upp utan det diskuterades även redan under 1960- och 1970-talet, men det som är skillnaden idag är att diskussionen har spridits till nya grupper via till exempel sociala […]

Läs mer