Osynliga tandställningar

 

Invisalign Invisaligns tandskenor flyttar dina tänder med hjälp av en serie nästan osynliga, borttagbara tandskenor som är specialgjorda efter dina tänder för högsta bekvämlighet. Efterhand som du byter tandskena varannan vecka kommer dina tänder att, lite i taget, dag för dag, gradvis att flyttas tills de når sitt beräknade slutliga läge.I själva verket har det knappast någon inverkan alls på ditt dagliga liv.

Är du redo för ditt nya leende?

 

Invisalign- osynlig och avtagbar När du väl inlett din Invisalign-behandling kommer du att bära varje uppsättning specialgjorda tandskenor i 2-veckors perioder. Efterhand som du arbetar dig igenom serien av tandskenor kommer dina tänder att börja röra sig gradvis, lite i taget, tills de når sitt beräknade slutliga läge.

Under denna tid kommer du då och då att gå på kontroll hos din tandläkare för att följa din utveckling och se till att behandlingen känns bra.

 

Se det förväntade resultatet- innan behandling Behandlingstiden varierar från person till person beroende på varje enskild behandlings komplexitet. Det är viktigt att du pratar med dintandläkare om hur Invisalign bäst ska anpassas till din situation och dina mål, samt för att komma överens om hur du ska gå vidare.

Det är viktigt att tänka på att alla behandlingar inte bör göras med denna teknik. Om det fungerar för just dig får du svar på vid besöket hos oss.