Avtagbara tandställningar

Här visar vi några exempel på vanliga avtagbara tandställningar. De flesta tandställningarna används mest för barn och ungdomar. I de fall behandlingarna kommer i fråga för en betalande patient diskuteras kostnaden individuellt.

 

Klammerplåtar

 

Klammerplåt för att vidga Det finns en mängd typer av klammerplåtar för att vidga överkäken. Dessa används mycket sällan i underkäken. Det är en klassisk tandställning som ställer stora krav på användaren. Det är viktigt att man använder klammerplåten 22 timmar per dygn om den ska vidga eller förändra käken. Man skall ofta skruva på en skruv för att få effekt.

 

Ibland använder man klammerplåten för att vidga hela överkäken och ibland för att flytta på enskilda tänder. I denna plåt finns 2 skruvar som skall skötas. Denna plåt skall flytta ut framtanden till en plats i tandbågen.

 

Denna plåt används för att förhindra att tungan kommer fram för långt mellan framtänderna. Den kan också påverka en tumsugning så att barnet vänjer sig vid att inte ha tummen i munnen. Ha gärna egna önskemål om bilder, färger och mönster i tandställningen.

 

Enkla lingualbågar

 

Quad Helix- gör käken bredare QH eller Quad-helix är en båge som sitter fast på insidan tänderna och vars uppgift är att göra överkäken bredare. Mycket effektiv och man uppnår normalt sett resultatet inom 6 månader.

 

Aktivator

 

Denna tandställning används främst när man vill få ett överbett att minska och få fram underkäken. Används normalt under 12-18 månader. Används kvälls och nattetid. Man tar avtryck för denna.

 

Så här ser den ut när den är på plats. Nästan alla trivs mkt bra med den och kan till och med få svårt att sova utan den. Hättan på huvudet gör att den sitter bekvämt på plats.

 

Den finns också utan att något kommer ut på utsidan munnen.

 

Det finns också en aktivator som man inte behöver ta avtryck för. Fungerar inte i alla lägen.