Smiles Tandvårdsskola

I vår tandvårdsskola kan du lära dig mer om tänder och tandvård för såväl vuxna som barn. Välj den kategori som passar dig bäst i listan nedan och om du saknar något ämne eller har en specifik fråga som du inte hittar svaret på, berätta det gärna för oss.

 

Senaste inlägget i Tandvårdsskolan

1 april, 2019

Tandimplantat, ett hållbart sätt att ersätta skadade eller saknade tänder

Tema tandimplantat

Tandimplantat är ett väldigt populärt sätt att ersätta skadade eller saknade tänder. Att leva utan en eller flera tänder påverkar inte bara utseendet utan ofta blir det också svårare att tugga. En aspekt som gör tandimplantat så populärt är att med dagens moderna teknik blir resultatet oftast så bra att man varken ser eller känner någon skillnad mellan tandimplantatet och de egna tänderna.

Vad är ett tandimplantat?

Ett tandimplantat innebär att man fäster titanskruvar direkt i käkbenet som man sedan skruvar fast en konstgjord tand på. Titanet som skruvarna är gjorda av har den unika förmågan att växa samman med käkbenet. Själva tanden är gjord av titan eller zirkonium med ett ytskikt av porslin som formats och färgats för att passa in med övriga tänder.

 

Tandimplantat eller löständer, vilket ska man välja?

Den allra största fördelen med tandimplantat jämfört med till exempel löstagbara proteser eller bryggor är att eftersom de sitter fast i käkbenet behöver man aldrig oroa sig för att de ska lossna och de är också lättare att tugga med. Dessutom blir tandimplantaten mer som en del av de naturliga tänderna och ger inte känslan av att man ”har något främmande i munnen”. För att göra implantaten behöver man inte heller slipa eller borra i andra närliggande tänder vilket man ofta behöver med andra lösningar.

 

Vilka förutsättningar krävs för tandimplantat?

Tandimplantat passar för i stort sett alla åldrar, det allra viktigaste är att man har ett starkt och friskt käkben så därför väntar man till exempel med implantat på barn tills käkbenet växt färdigt. Dessutom krävs det att patienten har ett gott hälsotillstånd i allmänhet eftersom vissa sjukdomar och mediciner kan innebära en förhöjd risk för komplikationer. Därför utförs alltid en grundlig undersökning med en individuell bedömning med hjälp av bland annat röntgen innan tandläkaren kan avgöra om tandimplantat är lämpligt för en viss patient eller inte.

 

Hur går fastsättning av tandimplantat till?

Tandimplantaten (skruvarna) fästs under en kortare operation som utförs under bedövning så att man som patient inte upplever någon smärta under ingreppet. Under detta kirurgiska ingrepp fäster tandläkaren implantatskruvarna i käkbenet och därefter låter man benet och titanskruven växa samman innan man fortsätter. Denna process tar normalt ett par månader upp till ett halvår under tiden får man tillfälliga löstagbara proteser att fylla tomrummen med. När implantatskruvarna vuxit fast går man vidare och fäster den nya tanden eller de nya tänderna ovanpå.

 

Hur sköter man om sina tandimplantat?

Det är viktigt att sköta hygienen runt tandimplantat precis lika noga som runt övriga tänder så att inte bakterier kan ta sig ner längst implantatet och orsaka inflammation. I början blir man kallad oftare till tandläkaren eller tandhygienisten för kontroller så inga komplikationer uppstår och då får man även information om hur man rengör sina implantat på bästa sätt.

 

Hur mycket kostar tandimplantat?

Hur mycket en implantatbehandling kostar beror på fler faktorer som till exempel hur många implantat som behövs och hur förutsättningarna i munnen är. Implantat är dock ett större tandvårdsingrepp och kan därför kosta mer än många andra behandlingar. Det är därför viktigt att välja en professionell tandläkarklinik som ger en skriftlig kostnadsberäkning över de totala kostnaderna innan man bestämmer sig för behandlingen eller inte. Det statliga tandvårdsstödet innehåller ett förmånligt högkostnadsskydd. Din tandläkare kan informera dig om den totala kostnaden, storleken på tandvårdsstödet och hur stor din kostnad är.

 

Garantier

Olika tandläkare har olika garantier och när det kommer till större ingrepp som till exempel tandimplantat är det viktigt att gå igenom med tandläkaren vilka garantier de har. Tandimplantat har normalt tre års garanti, men professionellt utförda tandimplantat är en långsiktig och varaktig lösning.