Vårt sociala ansvar

Vi tror på att ge tillbaka. Därför har vi valt att stötta Tandläkare Utan Gränser och deras arbete med att verka i länder där tandvården är eftersatt.


Varför är socialt ansvar viktigt för Smile?

För Smile Tandvård är det självklart att vara en ansvarsfull samhällsaktör. Vi vill bidra till att skapa en hållbar framtid och på ett långsiktigt sätt ge tillbaka till de samhällen vi verkar i. Vi vill bidra där vi kan göra störst nytta både globalt och lokalt. Därför har vi valt att stötta Tandläkare Utan Gränser.

Tandläkare Utan Gränser – ett självklart val

Sedan flera år tillbaka är Smile huvudsponsor för Tandläkare Utan Gränser vilket känns som ett självklart val. Vi stöttar deras arbete med att förbättra munhälsan i länder där tandvården ligger efter. Det betyder ekonomiska bidrag men också att flera av våra medarbetare arbetar ideellt för organisationen.

Tandläkare Utan Gränser är en oberoende och ideell organisation vars uppdrag är att verka i länder där munhälsan är eftersatt. Projektländernas befolkning erbjuds odontologisk vård, profylaktisk information och instruktioner som syftar till att förbättra både munhälsan och den allmänna hälsan. Genom långsiktighet ska projekten ha en positiv och kontinuerlig påverkan för så många människor som möjligt. Projektens målsättning är att under en begränsad tid ge hjälp till självhjälp så att en god tandhälsa kan bibehållas.

Hur används beloppet Smile skänker inom TLUG?

Smile skänker ett årligt belopp till organisationen och gör även ett par kampanjer under året för att uppmärksamma TLUG:s viktiga arbete.

– Pengarna som skänks från Smile har gjort det möjligt för oss att betala för kostnader runtomkring volontärsresorna, exempelvis transporter mellan olika arbetsplatser och boenden, olika permits från regeringar, inköp av material samt läkemedel och bedövning för att bedriva projekten samt administrativa kostnader på plats. Det är en trygghet att vi fått Smiles årliga bidrag vilket har gjort att vi har kunnat öka vår närvaro i fler länder. – Nikoo Bazsefidpay, ordförande TLUG.

Smile Tandvård är även under 2021 stolt huvudpartner till Tandläkare Utan Gränser. Se filmen där vår Smilemedarbetare Alexandra berättar om TLUG:s verksamhet och ger exempel på hur donationer har använts i ett av organisationens projekt, Yennega Progress.

 


 

Bidra du också till Tandläkare Utan Gränsers viktiga arbete med tandvård i utsatta delar av världen. Swisha valfritt belopp till 1234762233.

Tandläkare Utan Gränser Swish

Tandläkare Utan Gränser Swish

Läs mer om Tandläkare Utan Gränsers viktiga arbete på deras hemsida Tandläkare Utan Gränser.


 

 

Hitta en Smileklinik nära dig