Vårt sociala ansvar

Vi tror på att ge tillbaka. Vi vill bidra där vi kan göra störst nytta både globalt och lokalt. Därför har vi valt att stötta Tandläkare Utan Gränser och BRIS- Barnens rätt i samhället.  


Tandläkare Utan Gränser – ett självklart val

Sedan flera år tillbaka är Smile huvudsponsor för Tandläkare Utan Gränser vilket känns som ett självklart val. Vi stöttar deras arbete med att förbättra munhälsan i länder där tandvården ligger efter. Det betyder ekonomiska bidrag men också att flera av våra medarbetare arbetar ideellt för organisationen.

Tandläkare Utan Gränser är en oberoende och ideell organisation vars uppdrag är att verka i länder där munhälsan är eftersatt. Projektländernas befolkning erbjuds odontologisk vård, profylaktisk information och instruktioner som syftar till att förbättra både munhälsan och den allmänna hälsan. Genom långsiktighet ska projekten ha en positiv och kontinuerlig påverkan för så många människor som möjligt. Projektens målsättning är att under en begränsad tid ge hjälp till självhjälp så att en god tandhälsa kan bibehållas.

Läs mer om Tandläkare Utan Gränser


BRIS- Barnens rätt i samhället – kämpar för ett bättre samhälle för barn

På våra kliniker tar vi hand om ett stort antal barn och ungas tandhälsa och vi vet hur viktigt det är med stöttande vuxna i barns närhet.

Bris, Barnens rätt i samhället, är en av Sveriges ledande barnrättsorganisationer som varje dag kämpar för ett bättre samhälle för barn. Med barnkonventionen som grund stöttar Bris barn i utsatta situationer, mobiliserar samhället och påverkar beslutsfattare för ett samhälle där varje barn känner till sina rättigheter och där barnets rättigheter tillgodoses.

Läs mer om Bris