Vårt sociala ansvar

Vi tror på att ge tillbaka. Vi vill bidra där vi kan göra störst nytta både globalt och lokalt   Därför har vi valt att stötta Tandläkare utan gränser och BRIS- Barnens rätt i samhället.  

Tandläkare Utan Gränser

Vi hjälper till med det vi kan bäst

 

Sedan flera år tillbaka är Smile huvudsponsor för Tandläkare utan gränser vilket känns som ett självklart val. Vi stöttar deras arbete med att förbättra munhälsan i länder där tandvården ligger efter. Det betyder ekonomiska bidrag men också att flera av våra medarbetare arbetar ideellt för organisationen. Tandläkare utan gänser är en oberoende och ideell organisation vars uppdrag är att verka i länder där munhälsan är eftersatt. Projektländernas befolkning erbjuds odontologisk vård, profylaktisk information och instruktioner som syftar till att förbättra både munhälsan och den allmänna hälsan. Genom långsiktighet ska projekten ha en positiv och kontinuerlig påverkan för så många människor som möjligt. På sikt ska organisationen arbeta med hjälp till självhjälp för att undvika en beroendeställning mellan berörda samarbetspartners och landet i fråga.

 


BRIS- Barnens rätt i samhället

Vi vet hur viktigt det är med stöttande vuxna i barns närhet

På våra kliniker tar vi hand om ett stort antal barn och ungas tandhälsa och vi vet hur viktigt det är med stöttande vuxna i barns närhet och här gör Bris ett fantastiskt

arbete. Nu ser vi fram emot att stötta BrisBris, Barnens rätt i samhället, är en av Sveriges ledande barnrättsorganisationer som varje dag kämpar för ett bättre samhälle för barn. Med barnkonventionen som grund stöttar Bris barn i utsatta situationer, mobiliserar samhället och påverkar beslutsfattare för ett samhälle där varje barn känner till sina rättigheter och där barnets rättigheter tillgodoses.

 

 


Jacobs Foundation

Vi är stolta över att vara en del av

Vi är en del av Colosseum Dental Group som i sin tur ägs av Jacobs Holding. Den slutgiltiga ekonomiska förmånstagaren för verksamheten är Jacobs Foundation. Det är en icke-vinstdrivande organisation som arbetar för att stötta barn och ungdomar över hela världen. Stiftelsen fokuserar på utbildning och forskning. I skrivande stund har över 600 miljoner euro delats ut i olika typer av bidrag och stipendier.

Läs mer om Jacobs Foundation