Smile Garanti

PATIENTVILLKOR

Gäller behandlingar påbörjade efter 2011-12-01 på följande kliniker:
Borås, Helsingborg Drottninggatan, Jönköping A6, Jönköping City, Katrineholm, Kumla, Linköping, Malmö Södervärn, Mariestad, Norrköping, Sundsvall, Vänersborg, Västerås, Växjö och Örebro.

Gäller behandlingar påbörjade efter 2015-01-01 på följande kliniker:
Arboga, Halmstad, Helsingborg Springpostgränden, Malmö City, Malmö Slottsstaden, Mölndal, Stockholm SDIC, Trelleborg och Uddevalla.

Gäller behandlingar påbörjade efter 2016-01-01 på följande kliniker:
Landskrona och Örebro Drottninggatan

• Behandling skall vara betald i sin helhet för att Smile Garanti skall gälla. Vid nyttjande av finansieringslösning skall giltigt avtal vara ingånget.
• Patient skall ingå överenskommelse med Smile avseende nödvändiga uppföljningar och kontrollbesök.
• Patient skall bibehålla acceptabel nivå avseende munhygieniska åtgärder under hela garantitiden.
• Rätten att kostnadsfritt få arbetet omgjort gäller inom ramen för den ursprungliga terapins omfattning och inte för nödvändig tillkommande behandling.
• Garantin gäller enbart inom Smile. Vid omgörning av annan vårdgivare gäller Privattandläkarnas överenskommelse med Konsumentverket.

Garantin gäller inte:

• om protes utförts i immediatteknik,
• vid behov av rebasering av plattprotetik,
• om konstruktion är avsedd endast för tillfälligt bruk,
• om patienten kan lastas för behovet av omgörning,
• om konstruktion utsatts för yttre våld.