Utökad Smile Garanti skapar trygghet

Bekväm tandvård ska vara trygg. Därför erbjuder Smile generösare garantier än vad som är standard i branschen. Vi kallar det Smile Garanti.

Dessutom har vi en nöjd-ny-kund-garanti för dig som provar Smile för första gången. Den innebär att du inte behöver betala för din första undersökning om du av något skäl inte är nöjd.vOavsett om du kommer till oss för första gången eller gör en omfattande implantatbehandling vill vi ge dig chansen till mer långsiktig tandvård.

Ny kund hos Smile: Här bokar du tid

Som kund hos Smile får du ett av branschens bästa garantivillkor på en rad behandlingar. Vi ger dig garanti på fyllningar, protetik – och till och med din första undersökning.

Bli en nöjd ny kund hos tandläkaren du också

För att du ska få möjlighet att prova Sveriges bästa tandvård vill vi göra det enkelt för dig. Om du inte är nöjd med första under­sökningen behöver du inte betala.

Mer än dubbel garantitid på kronor, broar och implantat

nojd-kund-garantiVi vet att ett säkert leende betyder oerhört mycket för självkänslan och din livskvalitet. Oavsett om du väljer nya kronor eller broar på dina egna tänder eller implantatkonstruktioner så kostar det en slant. Branschens normala garantitid är två år. För att du ska känna dig trygg i din investering garanterar Smile att dina nya tänder håller i minst fem år.

KRONOR OCH BROAR. Gäller om du genomgått behandling med tandstödd protetik och fått nya tandkronor eller tandbroar och dessa helt eller delvis behöver göras om. Du har rätt att få konstruktionen omgjord kostnadsfritt inom fem år räknat från dagen för utlämning.

IMPLANTAT. Gäller när du fått behandling med implantatstödd protetik såsom tandkronor, tandbroar, kopplade konstruktioner eller hela käkar och dessa helt eller delvis behöver göras om. Du har rätt att få konstruktionen omgjord kostnadsfritt inom fem år räknat från dagen för utlämning.

Tre gånger längre garantitid på proteser

Gäller om du har fått behandling med avtagbar protetik (protes) och den helt eller delvis behöver göras om. Branschens normala garanti­ tid är ett år. Hos Smile har du tre års garanti och rätt att få protesen reparerad kostnadsfritt räknat från dagen för utlämning.

Du får garanti även på fyllningar

Har du fått behandling med fyllning och den helt behöver göras om så har du normalt sett ingen garanti. Smile ger dig rätt att få fyllningen omgjord kostnadsfritt inom ett år, räknat från dagen för utförande. Detta gäller förutsatt att tandläkaren ej rekommenderat en krona

Läs garantivillkoren för Smile Garanti.

 
Bli en nöjd ny kund du också
För att du ska få möjlighet att prova Sverigesbästa tandvård vill vi göra det enkelt för dig. Om du inte är nöjd med första undersökningen behöver du inte betala.