När ska man egentligen sälja sin klinik?

Erfarenheten säger att när ditt engagemang för kliniken minskar, så sänks också värdet på den.

Grafen visar praktikens värdeminskning för en tandlä- kare som bestämmer sig vid 55 års ålder att successivt minska sin arbetstid. Följden blir att intäkterna liksom omsättningen minskar, samt att kunderna blir färre. Effekten blir att värdet vid en eventuell försäljning av praktiken inte alls är på samma nivå som 5–10 år tidigare. Genom att sälja på topp kan du trappa ner samtidigt som du njuter av frukten från en god försäljning.

Ofta kommer det en tid då ambitionen att utveckla kliniken vidare minskar. Under en längre period övergår ägandet då i förvaltning av praktiken – man fortsätter att ge bra tandvård och att hålla personalen nöjd och ”up to date”. Klinikens lönsamhet står ofta på topp under dessa år. Efter ännu en tid infinner sig lusten att trappa ner.

Erfarenheten säger att när ditt engagemang för kliniken minskar, så sänks också värdet på den. Din involvering och drivkraft är i mångt och mycket synonymt med praktikens värde.

Grafen visar praktikens värdeminskning för en tandläkare som bestämmer sig vid 55 års ålder att successivt minska sin arbetstid. Följden blir att intäkterna liksom omsättningen minskar, samt att kunderna blir färre. Effekten blir att värdet vid en eventuell försäljning av praktiken inte alls är på samma nivå som 5–10 år tidigare. Genom att sälja på topp kan du trappa ner samtidigt som du njuter av frukten från en god försäljning.

 


Kontakta oss för mer information

Försäljningen av den egna praktiken är den typ av händelse som bara sker en gång i livet. I slutänden ger försäljningen bra betalt och nya möjligheter. Vi har erfarenhet av många goda affärer och en genomtänkt process som ger dig en trygg och överblickbar försäljning med tydliga roller. 

Välkommen att kontakta oss för för mer information och svar på dina frågor.

Per Fägerblad förvärvschef
telefon: 070-676 73 46
e-post: per.fagerblad@smile.se

Tobias Wirén förvärvsansvarig/medgrundare
telefon: 070-750 00 15
e-post: tobias.wiren@smile.se

Jonas Uhrström affärsutvecklare
telefon: 072-442 05 02
e-post: jonas.uhrstrom@smile.se

 

Hitta en Smileklinik nära dig