Information till dig som tillhör en riskgrupp

För oss på Smile Tandvård är våra patienters och medarbetares hälsa, välmående och säkerhet vår högsta prioritet. Inom tandvården har vi länge haft strikta och omfattande nationella hygienregler för att alla ska kunna behandlas utan risk för smittspridning. Att hantera smittorisker är med andra ord en del av vår vardag. Under våren har vi med anledning av den pågående pandemin skjutit upp besöken för våra riskgruppspatienter förutom vid akuta besök och pågående behandlingar som inte kan vänta. Vi kommer fortsätta värna om din hälsa och ser en risk med att vissa tillstånd kan förvärras om kontrollerna skjuts upp för långt framåt i tiden. Enligt riktlinjer från Socialstyrelsen finns det inga hinder att besöka tandvården för dig som tillhör en riskgrupp avseende Covid-19, så länge det tas speciella hänsyn med förstärkta rutiner för att förhindra smittspridning.

Du är välkommen på din tid om du varit symtomfri i minst två dagar innan besöket. Vi vill också be dig om följande:
• Att du tar dig till kliniken på ett så säkert sätt som möjligt med bibehållen social distansering
• Att eventuella följeslagare i möjligaste mån stannar utanför kliniken under besöket.

Förstärkta smittskyddsrutiner vid ditt besök

• Vi erbjuder tider för riskgruppspatienter när det är lugnare på kliniken och inte så många människor i omlopp.
• Besöket planeras så att du som riskgruppspatient uppehåller dig i väntrummet så kort tid som möjligt och med säker distans från andra patienter.
• När du anländer till kliniken ombeds du desinfektera dina händer med handsprit.
• Samtliga i personalen använder munskydd i direktkontakt med dig.
• Vi utför regelbunden desinfektion av ytor såsom dörrhandtag, receptionsdiskar, kortterminaler och vattenkranar.
• Vi tar inte i hand.
• Vi har tillfälligt tagit bort tidningar och reklam-material i väntrummet.
• Sittplatser i väntrummet flyttas isär där så är möjligt.
• Vi bjuder inte på kaffe eller liknande i väntrummet.

Kontakta oss vid frågor

Om du är osäker på om det är lämpligt för dig att besöka kliniken just nu, har symptom (även lindriga förkylningssymptom) eller om du har andra frågor är du varmt välkommen att kontakta oss. Med vänliga hälsningar från oss på Smile Tandvård.

Mer information

Smile Tandvård följer fortlöpande utvecklingen och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten för att förhindra spridning av covid-19. Har du frågor om coronaviruset kan du kontakta 113 13. Du kan också läsa mer på följande sidor:

1177.se
folkhalsomyndigheten.se
krisinformation.se
sosalarm.se

 

Hitta en Smileklinik nära dig