Denna text är avsedd för vårdpersonal

Få hjälp av våra
specialister i Region Norr.

Smiles specialisttandvård välkomnar remisser och konsultationer från tandläkare, läkare och andra vårdgivare – offentliga och privata.

Vår specialisttandvård i Region Norr omfattar käkirurgi och bettfysiologi och finns vid Smile i Sundsvall.

Som din resurs behandlar vi din patient i god dialog med dig. Tryggt, smidigt, med ledande kvalitet i vården och med ett bra bemötande. Välkommen att remittera eller kontakta oss för rådgivning kring din patient.

 

 

 

Hitta en Smileklinik nära dig