ESTETISK TANDVÅRD

Porslinskronor

Vad är en porslinskrona?

En porslinskrona fungerar som ett skal som sätts fast över din egen tand. De används för att dölja spruckna, avslagna och missfärgade tänder eller för att estetiskt förbättra och förstärka tänder med många och stora fyllningar.
Porslinskronor används också för bettrehabilitering vid omfattande tuggsvårigheter eller vid slitage och vid skadade tänder p.g.a. tandgnissling, ätstörning och erosionsskador

Kronorna tillverkas individuellt, så att de passar perfekt till dina tänder. De görs idag av olika porslinsmaterial och är omöjliga att skilja från dina egna naturliga tänder. En porslinskrona kan avsevärt förbättra en persons leende.

Vad är det för skillnad på porslinskronor och skalfasader?

Det är ingen större skillnad på porslinskronor och skalfasader, varken utseendemässigt eller funktionsmässigt. Skillnaden består i att en porslinskrona oftast täcker hela den synliga delen av tanden, d.v.s. även på baksidan. Om man väljer att göra en porslinskrona istället för en skalfasad beror på hur mycket av den egna tanden som finns kvar. Har tanden redan stora fyllningar eller är rotfylld och därmed skörare och kanske missfärgad, är det bättre att göra en porslinskrona av hållfasthetsskäl. Detta bedöms vid behandlingstillfället.

 

 

 

 

 
 

Skalfasader
Skalfasader används för att dölja spruckna, avslagna och missfärgade tänder eller för att korrigera en ojämn tandrad.

 

Porslinskronor
Porslinskronor fungerar som ett skal som cementeras fast över din egen tand för att dölja spruckna, avslagna och missfärgade tänder.

 

Tandblekning
Ortodontiassistent