Mina sidor Boka tid boka-nu-pil

Smile Report 2021

Nu är den här! – Smile Report 2021

Vad händer med våra tänder?

Vi kan stolt presentera den tredje upplagan av Smile Report! I Smile Report kan du läsa om hur Smile Tandvård arbetar med att förbättra tandvården och hur vi arbetar med kvalitet och patientsäkerhet. Vi bjuder även på en spaning framåt. Vad händer med våra tänder och vart är tandvården på väg?

Vi vill bidra till våra patienters hälsa men också vara en organisation som bidrar till leenden. Smile Report är en del i det arbetet. Insikterna i rapporten hjälper oss förstå hur vi kan bli bättre på att hjälpa våra patienter. Men rapporten är givetvis till för alla som vill vara med och skapa en bättre munhälsa. Vi vill vara en aktiv del i ett kunskapsutbyte som skapar fler friska leenden.

MALIN SCHMIDT, VD SMILE TANDVÅRD

Svenskarna och tandvården – en sammanfattning

Har ribban höjts för hur snygga tänder vi vill ha? Har unga slutat borsta tänderna två gånger om dagen? Och hur många av oss undvek egentligen att gå till tandläkaren under pandemiåren?

Som en del av rapporten har Smile Tandvård genomfört en enkätundersökning för att undersöka svenskarnas syn på tandvård. Här nedan finner du en sammanfattning av den undersökningen. Vill du veta mer kan du ladda ner hela rapporten här.

Tillbaka till tandläkaren

20 % procent av svenskarna undvek att besöka tandvården under pandemin. Hälften av dem uppgav att de inte haft behov av tandvård. En tredjedel angav att det var en följd av restriktioner och smittorisk. Tydligast framgår smittorisk som orsak bland svarande i åldrarna 65 år och äldre. Bara knappt 5 procent av svenskarna går till tandläkaren mer sällan än vart tredje år. Trycket på tandläkartider bör nu sannolikt öka då de som höll sig hemma under pandemin kommer tillbaka.

• 60 procent besöker tandvården en gång per år eller oftare
• 20 procent besöker tandvården vartannat år   
• 70 procent av unga (18–29 år) uppger att de inte har haft behov av tandläkare.

Två minuter två gånger om dagen?

Fjorton procent uppger att de borstar en gång per dag eller mer sällan. De med sämst munhygien är de mellan 18 och 29 år. Var femte person i den yngre ålderskategorin uppger att de borstar tänderna en gång per dag eller mer sällan. De mellan 56 och 64 år är de som borstar tänderna oftast.  86 procent borstar tänderna två gånger om dagen.

Tjusiga tänder

Över hälften av svenskarna kan tänka sig att göra en estetisk eller kosmetisk tandvårds-
behandling. Vanligast i Stockholm, där sju av tio uppger att de skulle kunna tänka sig en sådan behandling. Det är även vanligt bland unga vuxna. Åtta av tio mellan 18 och 29 år uppger att de kan tänka sig det, medan endast tre av tio i åldern 65 år eller äldre uppger samma sak.  


Varannan person mellan 18 och 29 år uppger att de är missnöjda med sina tänder, var femte ung vuxen menar att de vill förbättra dem på grund av att de sett andra göra det i sociala medier.

Om Smile Report

VI har valt att öppet dela vårt kvalitetssäkringsarbete och vårt arbete med patientsäkerhet. Vi tror på transparens och att dela med oss ​​av våra erfarenheter, både inom och utanför Smile.

Smile Report beskriver hur vi arbetar med kvalitet och patientsäkerhet samt ger insikt i svenskarnas tandvårdsvanor för att vi på bästa sätt ska kunna bidra till en bättre tandhälsa för alla.

Som en del av rapporten har Smile tillsammans med Andréasson Public Relations genomfört en enkätundersökning för att undersöka svenskarnas syn på tandvård. Totalt antal svaranden är 1 218 personer med spridning utifrån kön, ålder och geografi. Enkäten har genomförts från 1 oktober 2021 till 25 oktober 2021. Detta är den tredje upplagan av Smile Report.

Du kan ladda ner rapporterna här.

Smile Tandvård