UPPDATERAD 2022-08-01

Det är tryggt att besöka Smile Tandvård

– om coronaviruset för dig som ska besöka någon av våra kliniker

För oss på Smile så är våra patienters och medarbetares hälsa, välmående och säkerhet vår högsta prioritet. Vi följer nationella riktlinjer kring smittskydd och uppdaterar oss kontinuerligt med information från Folkhälsomyndigheten gällande coronaviruset. Inom tandvården har vi länge haft strikta och omfattande nationella hygienregler för att all tandvårdpersonal ska kunna behandla även sjuka patienter utan risk för sin egen hälsa. Att hantera smittorisker är med andra ord en del av vår vardag.

 

Det är viktigt med regelbunden tandvård 

Att förebygga sjukdomar och ta hand om vår hälsa är viktigare än någonsin. Med regelbunden tandvårdskontakt, förebyggande munvård och god munhygien behåller man en god munhälsa. När man blir äldre och har sjukdomar är det ännu viktigare att jobba förebyggande och tidigt behandla tandsjukdom.

Besök oss på ett säkert sätt

Vi är tacksamma om du i största möjliga mån undviker att ta med dig sällskap vid ditt besök om det inte är absolut nödvändigt. När det gäller barn vill vi gärna att endast en följeslagare följer med  barnet. Tack för att du hjälper oss att minska risken för smittspridning.

  Tydliga riktlinjer för att minimera smittspridning

  • Patienter som inte är friska uppmanas att komma till kliniken vid senare tillfälle.
  • Alla patienter tillfrågas om de varit utsatta för risk för smitta eller har symptom före de går in i behandlingsrummet
  • Alla tillfrågas innan de går in i behandlingsrummet; om de varit utsatta för smitta eller risk för smitta eller om de har symptom såsom feber, hosta men även lindrigare luftvägssymptom.
  • Vi utför regelbunden desinfektion av ytor såsom dörrhandtag, receptionsdiskar, kortterminaler och vattenkranar.

  Så här arbetar vi med smittskydd på våra kliniker

  Vi tillämpar de senaste nationella riktlinjerna för vårdhygien inom svensk tandvård för att inte sprida smitta under behandling och följer basala hygienrutiner, de innefattar bland annat att vi vid behandling använder, handskar, skyddsförkläde för engångsbruk, munskydd och visir samt att vi följer kvalitetssäkrade riktlinjer gällande handhygien. Alla instrument som används vid en behandling avlägsnas från behandlingsrummet och rengörs i validerade diskdesinfektorer och/eller i utrustning som steriliserar instrumenten. Dagliga funktionskontroller utförs för att säkerställa funktionalitet i rengöringsprocesserna. Alla ytor i behandlingsrummet samt behandlingsstolen desinfekteras med alkoholbaserat ytdesinfektionsmedel med tensid.

   

  Mer information

  Smile Tandvård följer fortlöpande utvecklingen och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten för att förhindra spridning av covid-19. Har du frågor om coronaviruset kan du kontakta 113 13. Du kan också läsa mer på följande sidor:

  1177.se
  folkhalsomyndigheten.se
  krisinformation.se
  sosalarm.se

   

   

   

  Hitta en Smileklinik nära dig