Om Coronaviruset för dig som ska besöka Smile Tandvård. - Läs mer
 

Om coronaviruset för dig som ska besöka Smile Tandvård

För oss på Smile så är våra patienters och medarbetares hälsa, välmående och säkerhet vår högsta prioritet. Vi följer nationella riktlinjer kring smittskydd och uppdaterar oss kontinuerligt med information från Folkhälsomyndigheten gällande coronaviruset. Inom tandvården har vi länge haft strikta och omfattande nationella hygienregler för att all tandvårdpersonal ska kunna behandla även sjuka patienter utan risk för sin egen hälsa. Att hantera smittorisker är med andra ord en del av vår vardag.

Besök oss inte om du är sjuk

Känner du dig sjuk ska du inte besöka våra kliniker. Om du har tid hos oss på Smile Tandvård kan du boka om din tid genom att ringa kliniken eller genom att skicka ett mail.

Boka om ditt besök

Du ska boka om ditt besök om du är sjuk. Det gör du enklast genom att ringa din Smileklinik. Ingen debitering utgår vid sena återbud.

Besök oss utan sällskap

Vi är tacksamma om du i största möjliga mån undviker att ta med dig sällskap vid ditt besök om det inte är absolut nödvändigt. När det gäller barn vill vi gärna att endast en följeslagare följer med  barnet. Tack för att du hjälper oss att minska risken för smittspridning.

 Om du tillhör en riskgrupp

Du är välkommen på din tid om du varit symtomfri i minst två dagar innan besöket. Vi vill också be dig om följande:

• Att du tar dig till kliniken på ett så säkert sätt som möjligt med bibehållen social distansering
• Att eventuella följeslagare i möjligaste mån stannar utanför kliniken under besöket

Tydliga riktlinjer för att minimera smittspridning

• Patienter som inte är friska uppmanas att komma till kliniken vid senare tillfälle.
• Alla patienter tillfrågas om de varit utsatta för risk för smitta eller har symptom före de går in i behandlingsrummet
• Alla tillfrågas innan de går in i behandlingsrummet; om de varit utsatta för smitta eller risk för smitta eller om de har symptom såsom feber, hosta men även lindrigare luftvägssymptom.
• Båda kategorierna uppmanas att boka om sitt besök.
• Alla våra medarbetare har blivit informerade och instruerade om den nuvarande situationen och om extra rutiner för att minimera smittspridning.
• Vid säkerställer att alla leverantörer som besöker våra kliniker uppfyller våra riktlinjer.
• Vi utför regelbunden desinfektion av ytor såsom dörrhandtag, receptionsdiskar, kortterminaler och vattenkranar.
• Vi tar inte i hand eller kramar till hälsning med varandra eller patienter under denna period
• Vi har tillfälligt tagit bort tidningar och reklammaterial i väntrummet
• Sittplatser i väntrummet flyttas isär där så är möjligt
• Vi bjuder inte på kaffe eller dylikt i väntrummet.

Så här arbetar vi med smittskydd på våra kliniker

Vi tillämpar de senaste nationella riktlinjerna för vårdhygien inom svensk tandvård för att inte sprida smitta under behandling och följer basala hygienrutiner, de innefattar bland annat att vi vid behandling använder, handskar, skyddsförkläde för engångsbruk, munskydd och visir samt att vi följer kvalitetssäkrade riktlinjer gällande handhygien. Alla instrument som används vid en behandling avlägsnas från behandlingsrummet och rengörs i validerade diskdesinfektorer och/eller i utrustning som steriliserar instrumenten. Dagliga funktionskontroller utförs för att säkerställa funktionalitet i rengöringsprocesserna. Alla ytor i behandlingsrummet samt behandlingstolen desinfekteras med alkoholbaserat ytdesinfektionsmedel med tensid.

Mer information

Smile Tandvård följer fortlöpande utvecklingen och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten för att förhindra spridning av covid-19. Har du frågor om coronaviruset kan du kontakta 113 13. Du kan också läsa mer på följande sidor:

1177.se
folkhalsomyndigheten.se
krisinformation.se
sosalarm.se

 

Hitta en Smileklinik nära dig