Mina sidor Boka tid boka-nu-pil

Invisalign – Hur fungerar osynlig tandställning?

 Att använda en osynlig tandställning för att rätta till tandraden och en rad olika bettfel har blivit allt vanligare. Tidigare var det så kallad räls som gällde, vilket både ur estetisk synpunkt såväl som ur bekvämlighetssynpunkt kan vara besvärande. Vi får många frågor om hur en behandling med osynlig tandställning går till och vi har bett vår tandläkare Simon Weingut att svara på de vanligaste frågorna som vi får om Invisalign.

Vad är en osynlig tandställning?

En osynlig tandställning är en serie genomskinliga plastskenor som är avtagbara och som gör små, stegvisa förflyttningar av tänderna.

Det finns olika system för detta där det vanligaste heter Invisalign. Invisalignskenorna är ett estetiskt och säkert alternativ till en vanlig tandställning. De kan reglera olika bettfel som t.ex. glesställningar, trångställningar och överbett m.m.  En del patienter behöver fastklistrade fästen (”attachments”) och/eller gummiband under behandlingen för att vissa specifika förflyttningar ska kunna utföras.

Vilka problem kan man rätta till med Invisalign?

Med Invisalign kan du rätta till de flesta bettfel som glesställningar, trångställningar, mittlinjeförskjutning, överbett, korsbitningar med mera.

Jag vill ha jämnare tänder, går det att åtgärda med Invisalign?

Ja, det går att åtgärda i de flesta fall. Smile erbjuder Invisalign konsultationstider som du kan boka via webbokning. Där kan någon av våra Invisalign-certifierade tandläkare bedöma din tandstatus och om det går att behandla med osynlig tandställning.

Hur går behandlingen till?

Vid första besöket beslutar tandläkaren om Invisalign är en lämplig behandlingsmetod. Detta grundar sig i utgångsläget och dina egna personliga önskemål av slutresultatet.

Vid andra besöket påbörjar vi din individuella behandlingsplan. Vi tar foton, röntgen och digitala bilder ( 3D scan) eller tar ett avtryck av dina tänder som underlag för att kunna skapa skenorna. Vi kan även erbjuda dig att gör en allmän undersökning av din munhälsa och tandstatus om inte detta redan är gjort av din ordinarie tandläkare, då det är viktigt med en bra munhälsa inför en Invisalign-behandling. Du kan även få stödbehandling under behandlingstiden hos våra duktiga hygienister.

Färdigställandet av behandlingsplanen tar ca 7-10 dagar och därefter går du igenom den med din tandläkare vid tredje besöket. Här har du möjlighet att godkänna din behandlingsplan eller kan göra justeringar.

Vid fjärde besöket sätts skenorna in och behandlingen startar. Du får med dig ett set med skenor som du ska bära varje dag i 22 timmar. Du byter själv skena hemma. Varje skena används cirka 10 dagar innan du byter till nästa skena i serien. Beroende på hur behandlingsplanen ser ut, kan kortare kontrollbesök var 4-6:e vecka förekomma. Detta för att se att allt går enligt behandlingsplanen.

Hur lång tid tar behandlingen?

Det tar ungefär lika lång tid som med en vanlig tandställning, med vanlig tandställning syftar vi på räls. Dock kan tiden ibland halveras om du byter skenor varje vecka istället för varannan vecka. Vad som passar just dig beslutar din tandläkare och ni går igenom detta tillsammans när ni gör din individuella behandlingsplan. Du bör ha på dig skenorna 22 timmar varje dag, vanligtvis tar behandlingen mellan 3-18 månader.

Vill du veta mer?

Har du några ytterligare frågor? Kontakta en Smileklinik nära dig så hjälper vi dig!

Smajla – specialister på Invisalign

Boka en Invisalignkonsultation

Tillbaka till huvudsidan för tandreglering med Invisalign

Smile Tandvård