Mina sidor Boka tid boka-nu-pil

Hur länge har barn och ungdomar fri tandvård?

Barn- och ungdomstandvården är i allmänhet kostnadsfri, till och med den sista december det år du fyller 23.

Välj fritt vilken tandläkare du vill gå till

Den fria tandvården gäller hos alla auktoriserade tandläkare, även privata. Det innebär att man kan välja helt fritt var man listar sig, som det kallas när man skriver in sig på en viss klinik eller hos en specifik tandläkare. Det kan dock hända att vissa tandläkare eller kliniker inte tar emot barn och ungdomar, eller inte har möjlighet att ta in fler patienter, men då kan de ofta rekommendera en annan bra klinik i närheten. Det är fritt att byta tandläkare när man vill, men det kan vara bra att informera den nya tandläkaren om var man gått innan.

Betalar barn och ungdom för specialisttandvård?

I allmänhet betalar barn och ungdom inget för vare sig besök hos tandläkare eller tandhygienist, men viss specialisttandvård kan innebära kostnader. Om någon form av behandling är kostnadsbelagd kommer tandläkaren alltid vara väldigt tydlig med detta innan något beslut tas. Att behöva reglera tänderna med hjälp av tandställning är ett vanligt exempel på specialisttandvård för ungdomar. Om tandläkaren misstänker att ett barn eller en ungdom behöver tandställning, så skriver denna en remiss till en specialisttandläkare och det är specialisttandläkaren som avgöra om tandregleringen blir kostnadsfri eller inte. Det är storleken på behovet av tandregleringen som avgör om det blir kostnadsfritt eller inte.

Tillbaka till huvudsidan för barntandvård

Smile Tandvård