Garantivillkor

Smile Garanti

 

 • Behandling skall vara betald i sin helhet för att Smile Garanti skall gälla. Vid nyttjande av finansieringslösning skall giltigt avtal vara ingånget.
 • Patient skall ingå överenskommelse med Smile avseende nödvändiga uppföljningar och kontrollbesök.
 • Patient skall bibehålla acceptabel nivå avseende munhygieniska åtgärder under hela garantitiden.
 • Rätten att kostnadsfritt få arbetet omgjort gäller inom ramen för den ursprungliga terapins omfattning och inte för nödvändig tillkommande
  behandling.
 • Garantin gäller enbart inom Smile. Vid omgörning av annan vårdgivare gäller Privattandläkarnas överenskommelse med Konsumentverket.

 

Garantin gäller inte:

 • om protes utförts i immediatteknik,
 • vid behov av rebasering av plattprotetik,
 • om konstruktion är avsedd endast för tillfälligt bruk,
 • om patienten kan lastas för behovet av omgörning,
 • om konstruktion utsatts för yttre våld.

 

 
 
Vi svarar gärna
på dina frågor
 • Välj om du vill bli uppringd eller kontaktad via e-post.