Garantivillkor

Smile Garanti

 

 • • Behandling skall vara betald i sin helhet för att Smile Garanti skall gälla. Vid nyttjande av finansieringslösning skall giltigt avtal vara ingånget.
 • • Patient skall ingå överenskommelse med Smile avseende nödvändiga uppföljningar och kontrollbesök.
 • • Patient skall bibehålla acceptabel nivå avseende munhygieniska åtgärder under hela garantitiden.
 • • Rätten att kostnadsfritt få arbetet omgjort gäller inom ramen för den ursprungliga terapins omfattning och inte för nödvändig tillkommande
  behandling.
 • • Garantin gäller enbart inom Smile. Vid omgörning av annan vårdgivare gäller Privattandläkarnas överenskommelse med Konsumentverket.

 

Garantin gäller inte:

 • • om protes utförts i immediatteknik,
 • • vid behov av rebasering av plattprotetik,
 • • om konstruktion är avsedd endast för tillfälligt bruk,
 • • om patienten kan lastas för behovet av omgörning,
 • • om konstruktion utsatts för yttre våld.

 

 

Hitta en Smileklinik nära dig