BÄTTRE DIAGNOS  BÄTTRE BEHANDLING

DiagnoX – En ny typ av undersökning

Vi värdesätter det första mötet. Ett möte som får ta tid. Det ger oss en möjlighet att få lyssna på dig. Höra hur tandvården fungerat tidigare. Be dig berätta om hur du skulle vilja ha det med dina tänder och din mun framöver.

En DiagnoXundersökning ger fullständig information om det som avviker från det normala när det gäller tänder, munhåla och käkar. Tack vare DiagnoX kan vi utföra en komplett diagnostik och en långsiktig och seriös behandlingsplan för din tand- och munhälsa. Din tandläkare får tryggheten av att ha en fullständig överblick och rätt underlag för behandlingsplanen.

Det handlar om hela kroppens hälsa

Bra munhygien är inte bara bra för tänderna, utan för hela kroppen. Man vet idag att infektion i tandköttet (tandlossningssjukdom) ökar risken för utveckling av exempelvis hjärt-kärlsjukdomar, diabetes och luftvägssjukdomar. Att ta hand om sina tänder är med andra ord att sköta om sin hälsa.

Tandläkarens bästa tips: Så får du friskare tänder.

Att mäta tecken på tandlossningssjukdom och väcka engagemang och delaktighet kring viktig förebyggande egenvård ingår i DiagnoX.

Lär dig förebygga problem

Dina egna kunskaper och ditt engagemang i tand- och munhälsan gör stor skillnad. Som en självklar del i DiagnoX lär du dig den förebyggande egenvård som hjälper dig att hålla dig frisk i munnen.

Alla Smiles kunder får DiagnoX

Alla nya kunder på Smiles kliniker genomgår en DiagnoX-undersökning vid sitt första eller andra undersökningsbesök, medan samtliga befintliga kunder på Smiles kliniker erbjuds en DiagnoX-undersökning löpande.

Samma pris som en vanlig undersökning

Smiles kunder får DiagnoX-undersökningen till samma pris som en ”traditionell” undersökning. Vi ser undersökningen som en investering som ligger till grund för det långsiktiga arbetet med att förbättra kundernas mun- och tandhälsa.

 

 
Med DiagnoX blev jag engagerad i min tandhälsa
”Hos mina tidigare tandläkare har jag varit lika delaktig som man är hos bilverkstaden.
Men nu blev jag engagerad, det var pedagogiskt och jag fick en helt annan förståelse. Det var det stora för mig. Nu har jag kontroll och ligger steget före när det gäller mina tänder. Resultatet för mig blir en bättre tandstatus. Jag har rekommenderat min fru att gå hos Smile.”

Per Franzén, kund hos Smile Vänersborg