Om Coronaviruset för dig som ska besöka Smile Tandvård. - Läs mer
 

Akut tandvärk? – lugn vi hjälper dig

Tandvärk kan komma plötsligt och det kan bero på flera olika orsaker. För dig som har tandvärk, skadat eller slagit ut en tand eller har andra akuta problem hjälper vi dig att snabbt få en akuttid. Vid akuta besvär ordnar vi en tid så fort som möjligt på närmsta Smileklinik.


Tandolycksfall hos barn

Det händer att barn slår sig i munnen när de leker eller idrottar. En tand kan  lossna helt och hållet eller sitta löst, att en bit av tanden kan gå av eller kan tanden ha fått en spricka. Behandlingen beror dels på skadans omfattning och dels på om tanden är permanent eller en mjölktand.

Om hela tanden har lossnat

Om barnet slår ut en permanent tand ska man omedelbart kontakta tandläkaren. Ju snabbare tanden sätts på plats igen, desto större är möjligheterna till att det ska läka bra. Ring närmsta klinik och förvarna att ni är på väg och åk sedan direkt till kliniken.

Läs mer om barn-och ungdomstandvård

En permanent tand kan växa fast igen

En permanent tand  som slagits ut i sin helhet bör sättas tillbaka direkt vid olycksplatsen. Om tanden är smutsig av tex jord går det bra att skölja av de under rinnande kranvatten.  Lyckas man inte sätta tillbaka tanden ska den förvaras i koksaltlösning, mjölk eller i den skadades mun. En utslagen mjölktand ska inte sättas tillbaka.

 

Hitta en Smileklinik nära dig